FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

497
Autonómny režim účtovného systému MRP-K/S

497 - Autonómny režim účtovného systému MRP-K/S

Tagy: K/S
Tagy:
K/S
Dátum upravy: 22.04. 2024

V autonómnom režime funguje klientská časť účtovného systému MRP-K/S ako webový server (je teda nutné, aby ste vyhradili jednu klientskú licenciu účtovného systému MRP-K/S trvalo pre túto komunikáciu), ktorý spracováva prichádzajúce dotazy odoslané metódou HTTP POST a reaguje na ne odpoveďou. Dotaz aj odpoveď sú súbory vo formáte xml s predpísanou štruktúrou. Komunikácia môže byť voliteľne kódovaná, s možnosťou kompresie, autentizácie a šifrovania.

Využíva sa pre napojenie na internetové obchody od iných poskytovateľov, prípadne pre generovanie dát z databázy a import niektorých dokladov. Autonómny režim je možné spustiť tiež v demoverzii učtovného systému MRP - K/S, ktorá môže takto slúžiť ako testovacia aplikácia pre potreby vývojárov eshopov tretích strán. 

Technickú dokumentáciu nájdete na tomto odkaze.