FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

432
Podpora fiškálnych modulov v MRP K/S

432 - Podpora fiškálnych modulov v MRP K/S

Tagy: K/S, PODUC, JEDUC, SKLAD
Tagy:
K/S
PODUC
JEDUC
SKLAD
Dátum upravy: 08.11. 2017

Komunikácia s certifikovanými registračnými pokladňami, ktoré nahrádzajú fiškálny modul a tlačiareň paragónov.:

MRP registračná pokladnica-CRLX

Euro-50T/TE Mini/Flexy/Cash/Medi/Smart
Euro-100TF
Euro-150TE Flexy/Flexy PLUS
Euro-200TEF/TXF
Euro-2100TEF
Euro-2000TF/TEF
Euro-500TF/TEF/TXF
Elcom-500FPF


Podpora fiškálnych modulov

Bowa-Pegas 06
Quorion - Q-PRINT
Elcom – Efox/MiniEfox
Axis-BlackCat
Varos - FT4000
Upos - FP-T88US M2
(podporovaný od verzie 5.69.001)