FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

404
Zmena sadzby DPH od 1.1.2011 (Účtovný systém MRP K/S).

404 - Zmena sadzby DPH od 1.1.2011 (Účtovný systém MRP K/S).

Tagy: K/S, PODUC, JEDUC, SKLAD
Tagy:
K/S
PODUC
JEDUC
SKLAD
Dátum upravy: 10.01. 2011

Verzia pre tlač

Novelou zákona o DPH č. 222/2004 Z. z. sa menia od 1.1.2011 sadzby DPH z 19% na 20%, 10% sadzba DPH zostáva zachovaná a 6% sadzba dane na predaj z dvora je zrušená.


ZMENA NASTAVENIA SADZBY DPH V PROGRAME

  1. Aby ste mohli v roku 2011 účtovať s novými sadzbami DPH, je potrebné zaktualizovať program na verziu 4.37.002 a vyššiu, ktorá obsahuje nastavenie daňových sadzieb DPH od 1.1.2011.

  2. Pozor! Pred zmenou sadzieb DPH a následnými prepočtami, ktoré sú nevratnými operáciami, doporučujeme urobiť zálohu údajov (Údržba/Zálohovanie dát).

  3. V menu Nastavenie - Program v časti DPH dvojklikom na základnú, alebo zníženú sadzbu, alebo klávesou F4 otvorte tabuľku nastavenia sadzieb pre jednotlivé obdobia.
   Sadzbu DPH môžu zmeniť len užívatelia s právom zmeny firemných nastavení.
  4. Otvorí sa tabuľka Sadzby DPH, ktorá obsahuje históriu používaných sadzieb za jednotlivé obdobia. Riadky s aktívnymi sadzbami sú zvýraznené zelenou farbou.
   Aby sa tabuľka naplnila novými sadzbami platnými od 1.1. 2011, je potrebné ich načítať cez tlačítko Inšt. číselník.
   Načítaním nových sadzieb bude ukončená platnosť sadzieb platných do 12/2010 a nastavené ako aktívne budú sadzby platné od 01/2011.
   Nastavením v časti Povolenie sadzieb pri zadávaní v položke dokladu môžete ovplyvniť možnosť ponúkaných sadzieb:

   • Povoliť sadzby DPH podľa dátumu - táto voľba je v programe prednastavená default a spôsobí ponúkanie sadzieb DPH platných pre obdobie, za ktoré je doklad zadávaný bez ohľadu na to, aké sadzby sú nastavené ako aktívne.

   • Povoliť iba aktívne sadzby - ponúka len sadzby označené ako aktívne bez ohľadu na dátum dokladu.

   • Povoliť všetky uvedené sadzby - ponúka všetky sadzby, ktoré sú nadefinované v tabuľke sadzieb DPH bez ohľadu na dátum dokladu a označenie aktívnych sadzieb.

    Zaškrtnutím viacerých možností volíte ich kombináciu.

   Nastavené aktívne sadzby sa zobrazia v okne nastavenia programu.

 


ZMENA SADZBY DPH V PREDDEFINOVANÝCH POLOŽKÁCH FAKTÚR A OBJEDNÁVOK

 1. Zvoľte Nastavenie Fakturácia Obecné.

 2. V bloku Zoznamy otvorte Preddef. položky faktúr a objednávok.

 3. Zvoľte FunkcieZmena sadzby DPH.
 4. V dialógovom okne Hromadná zmena v preddef. položkách zadajte:

  • Výber podľa čísla položky - rozsah položiek podľa čísla Od - Do.

  • Sadzby DPH - Starú sadzbu zadajte ručne. Novú sadzbu môžete vybrať z ponúknutých sadzieb z nastavenia cez tlačítko výberu alebo tiež vpísať ručne.

  • Ak chcete, aby ceny s DPH zostali nezmenené a zmeny sa premietli len úpravou ceny MJ bez dane a hodnoty DPH, zaškrtnite parameter Ponechať Cenu s DPH.


ZMENA SADZBY DPH V SKLADOVÝCH KARTÁCH

 1. V skladových kartách zvoľte FunkcieHromadná zmena v skladových kartách.

 2. Zadajte Rozsah kariet podľa čísla karty Od-Do.

 3. Na záložke Sadzba DPH v časti Zmena sadzby DPH v kartách zadajte Starú sadzbu a zvoľte Novú sadzbu cez tlačítko výberu alebo tiež vpísať ručne.

 4. Ak chcete, aby ceny s DPH zostali nezmenené a zmeny sa premietli len úpravou základu dane a hodnoty DPH, zaškrtnite parameter Ponechať Cenu... s DPH.
  Po predefinovaní daňových sadzieb si prekontrolujte všetky ceny na skladových kartách.