FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

268
Zadávanie dokladov do Podvojného účtovníctva v účtovnom systéme MRP K/S

268 - Zadávanie dokladov do Podvojného účtovníctva v účtovnom systéme MRP K/S

Tagy: K/S, PODUC
Tagy:
K/S
PODUC
Dátum upravy: 25.10. 2007

Princíp zadávania dokladov do Podvojného účtovníctva v skratke:

  1. Najskôr je potrebné si nastaviť všetky základné parametre - hlavná ponuka Nastavenie a výber jednotlivých záložiek okna.


  2. Koncepcia softvéru je postavená na zápise jednotlivých dokladov do základných evidenčných kníh z ktorých zápisy prechádzajú do účtovného denníka. Pokladničné zápisy je vhodné evidovať v Pokladni (tlačítko "Pridať príjem", "Pridať výdaj", Pridať úhradu") a zápisy z jednotlivých účtov v menu Bankové výpisy (najskôr sa pridá hlavička výpisu tlačítkom "+" a potom tlačítkom "Pridať položku" sa pridávajú jednotlivé položky výpisu). Následne je zápis možné previesť do účtovného denníka. Kreditné položky zapisujeme do bankových výpisov kladnou hodnotou, debetné položky zapisujeme do bankových výpisov mínusovými hodnotami.


  3. Faktúry evidujeme tak ako všetkých predchádzajúcich verziách cez Faktúry vydané resp. Faktúry prijaté. Pri zadávaní faktúr ale aj iných dokladov je dôležité zadanie TYPU DPH. Typom DPH sa určuje zaradenie dokladu do výpočtu DPH (nahrádza pojem daňová skupina z univerzálneho účtovného systému).


  4. Výpočet DPH vo verzii MRP K/S vychádza z jednotlivých evidenčných kníh a z účtovného denníka. Spúšťa sa tlačítkom DPH. Tu okrem samotného výpočtu nájdete aj súvisiace tlačové zostavy (evidencia DPH, tlačivo DPH, Súhrnné hlásenie DPH).

  5. Zobrazenie dokladov či už v denníku alebo ostatných agendách je možné definovať prostredníctvom FILTROV.


  6. Tlačítkom FUNKCIE sa môžete prepájať do jednotlivých modulov, môžete nastaviť počiatočné hodnoty prípadne môžete prevádzať rôzne pomocné operácie - prečíslovanie, vytvárať kópie, storná ...


  7. Tlačítkom Daň z príjmov v denníku je možné vypĺňať tlačivá Daňového priznania pre fyzické alebo právnické osoby.


  8. Všetky zostavy a sumarizácie získate prostredníctvom tlačítka VÝSTUPY, kde v následne otvorenom dialogu uvediete požadované podmienky. Tlačítkom Ukážka bude výpis prevedený na obrazovku monitora, tlačítkom Tlač bude zostava vytlačená na tlačiareň.