FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

486
Prenos daňovej povinnosti na príjemcu plnenia pri stavebných prácach od 1.1.2016 (Vizuál, MRP K/S)

486 - Prenos daňovej povinnosti na príjemcu plnenia pri stavebných prácach od 1.1.2016 (Vizuál, MRP K/S)

Tagy: K/S, VIZUAL, PODUC, JEDUC, FAKTURACIA
Tagy:
K/S
VIZUAL
PODUC
JEDUC
FAKTURACIA
Dátum upravy: 09.02. 2017

Prenos daňovej povinnosti na príjemcu plnenia pri stavebných prácach od 1.1.2016

(vizuálny účtovný systém, účtovný systém 3. generácie MRP K/S)

Od verzie 7.50.859 vizuálny účtovný systém a od verzie 5.48.001 Účtovný systém K/S bol pridaný nový typ DPH 83 pre moduly : Vydané faktúry, Ostatné pohľadávky, Pokladňa - príjem.


Vydaná faktúra (ostatné pohľadávky, pokladňa - príjem):

 • zadanie faktúry je rovnaké ako pri bežnej faktúre – typ DPH 83, čiastka sa uvádza podľa zákona bez DPH, pri tlači je potrebné v doplňujúcom texte faktúry uviesť „formulku“ požadovanú zákonom o prenose daňovej povinnosti na odberateľa

  zadanie faktúry z EU pre vizuálny systém:

        /faq/140

 • podľa poučenia ku tlačivu DPH sa vyhotovený doklad dodávateľom  neuvádza v tlačive DPH
 • poučenia ku kontrolného výkazu od 1.1.2017 sa vyhotovený doklad dodávateľom nachádza v kontrolnom výkaze v časti A2 a dobropisy a ťarchopisy ( typ dokladu D a T ) v časti C1 od verzie 7.80.(901)

 

Na faktúrach nie je možné kombinovať napr. stavebné práce kde je prenos daňovej povinnosti (typ DPH 83) + napr. doprava (typ DPH 10), ktorá by bola so sadzbou DPH – v tomto prípade je potrebné vystavovať 2 doklady (faktúry) s rôznymi typmi DPH a sadzbami.


Prijatá faktúra (Ostatné záväzky, Pokladňa-výdaj):

 • zadanie faktúry je rovnaké ako pri faktúrach z Európskej únie nakoľko dochádza k prenosu daňovej povinnosti na odberateľa (samozdanenie)

  zadanie faktúry z EU pre vizuálny systém:

  /faq/140

 • podľa poučenia ku tlačivu DPH a kontrolnému výkazu sa prijatý doklad od dodávateľa uvádza v tlačive DPH na r. 09 + 10 (tj. typ DPH 46, 47, 48) v Kontrolnom výkaze v časti B1

 

Poučenie k tlačivu DPH od 1.1.2016 vo FS 11/2015 alebo tu:

http://www.mfsr.sk/Default.aspx?CatID=10422

 

Zadávanie typov DPH s prepojením na tlačivo DPH najdete tu:

/faq/438