FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

517
Prechod z neplatcu DPH na platcu DPH v MRP - K/S

517 - Prechod z neplatcu DPH na platcu DPH v MRP - K/S

Tagy: K/S
Tagy:
K/S
Dátum upravy: 06.06. 2018

1. Doporučujeme urobiť zálohu dát, cez údržba dát - zálohovanie dát do súboru.

2. V sklade vykonajte ročný prevod, aby sa vymazali už existujúce skladové pohyby. (Postup ako sa robí ročný prevod nájdete tu....)

3. V nastaveniach na záložke program zaškrtnite voľbu Platca DPH a potvrďte OK.

4. V skladových kartách a v predefinovaných položkách je potrebné zmeniť starú (nulovú) sadzbu DPH za novú (požadovanú) sadzbu DPH. (Postup ako sa to robí nájdete tu....)