FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

372
Hromadný import objednávok a export vydaných faktúr vo formáte INHOUSE. (Účtovný systém K/S)

372 - Hromadný import objednávok a export vydaných faktúr vo formáte INHOUSE. (Účtovný systém K/S)

Tagy: K/S, PODUC, JEDUC
Tagy:
K/S
PODUC
JEDUC
Dátum upravy: 18.05. 2022

Verzia pre tlač


Potrebné nastavenia:

  1. NastavenieFirma – nastavte vlastný EAN kód určený pre Edi komunikáciu.

    
  2. V adresári firiem otvorte adresu na editáciu. Na záložke Detail II. je položka EAN pre zasielanie (SYS). Každá správa vo formáte INHOUSE vždy obsahuje systémový záznam SYS, do ktorého sa tento nový EAN doplní. Pokiaľ nie je v adrese zadaný, použije sa pri exporte EAN zo záhlavia adresy.
    
  3. Nastavenie FakturáciaFaktúry vydanéInhouse. Nastavte parametre pre export faktúr vo formáte Inhouse:
    
   • Cesta pre export faktúr vo formáte InHouse - zadajte alebo vyhľadajte pre ukladanie vyexportovaných súborov.
   • Previazanie dátových polí - údaje vyberte z príslušných rozbaľovacích zoznamov.

     
  4. Skladové karty musia obsahovať EAN kódy (pre identifikáciu tovaru pri importe).


    

Import objednávok:

V agende Objednávky prijatéFunkcieImport objednávky - otvorenie okna pre nastavenie a spustenie importu.

Adresár pre kominikáciu s EDI - cez tlačítko Prechádzať vyhľadajte priečinok pre EDI komunikáciu, v ktorom je uložený súbor pre načítanie objednávky.
Na záložke Vstupné parametre zvoľte číselný rad objednávok (prípadne aj stredisko a zákazku).
V časti Voľba skladu zvoľte parametre prepojenia na sklad.Samotný import spustíte tlačítkom IMPORT. Po naimportovaní program informuje o prípadných problémoch, alebo bezproblémovom importe na záložke Protokol aj so stručnou charakteristikou chýb.

 

 

Export faktúr vo formáte InHouse:

V Nastavení - Fakturácia - Obecné - Zoznamy - Formy úhrad je potrebné mať správne vyplnenú u Vami používaných úhrad položku EDI kód.

 

Z prijatej objednávky je možné vystaviť vydanú faktúru v agende Vydané faktúry po pridaní novej faktúry cez tlačítko Objednávky.
Po vystavení faktúry a návrate do zoznamu faktúr kliknite na tlačítko Výstupy – Výstupná zostava: Faktúra vo formáte InHouse – tlačítko Do súboru. Export prebieha, buď do samostaných súborov (pokiaľ zvolíte export jednej faktúry), alebo do hromadného dávkového súboru (pri výbere exportu dvoch a viac faktúr - výber podľa čísla faktúry).
 

 

Po prebehnutí exportu program zobrazí protokol o prípadných problémoch, alebo bezproblémovom exporte so stručnou charakteristikou chýb.