FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

299
Evidencia liehu (Účtovný systém K/S)

299 - Evidencia liehu (Účtovný systém K/S)

Tagy: K/S, PODUC, JEDUC
Tagy:
K/S
PODUC
JEDUC
Dátum upravy: 21.01. 2011

Pre výpočet hodnôt o príjme, výdaji a stave zásob spotrebiteľského balenia liehu je nutné dodržať nasledujúci postup pre vyplnenie potrebných údajov.

NASTAVENIE SKLADU

 1. V menu Nastavenie / Sklad zvoľte Štatistické hlásenia - Hlásenie o liehu. 2. V rozbaľovacom zozname Typ povolenia vyberte prislúchajúci typ povolenia na obchodovanie s liehom (Predaj = predajca, Distribúcia = distribútor).
 3. Do kolonky Colný úrad sa uvedie číslo miestneho príslušného colného úradu, pre ktoré sa hlásenie podáva.
 4. Do kolonky Číslo povolenia sa uvedie číslo povolenia na predaj spotrebiteľského balenia, ktoré bolo pridelené držiteľovi colným úradom.
 5. Označte jeden zo Spôsobov zaokrúhľovania vydaného liehu ostatným odberateľom. Zaokrúhľovanie SBL musí byť nastavené na celé počty spotrebiteľského balenia.

 

OZNAČENIE ADRIES PRE OBCHODOVANIE S LIEHOM:

Údaje pre obchodovanie s liehom sú zobrazené v adrese pod záložkou Detail III. a sú prístupné len pri aktívnej voľbe Hlásenie o liehu v nastavení skladu.

 1. V rozbaľovacom zozname Typ povolenia vyberte prislúchajúci typ povolenia na obchodovanie s liehom (Predaj = predajca, Distribúcia = distribútor).

 2. Do kolonky Číslo povolenia/reg. číslo zapíšte Číslo povolenia na predaj resp. Číslo oprávnenia na distribúciu SBL, ktoré bolo pridelené držiteľovi colným úradom.

OZNAČENIE KARIET PRE OBCHODOVANIE S LIEHOM:

 1. V Editácii karty je nutné prideliť prislúchajúcej karte správny Typ položky s označením _A alkolhol.

 2. Na záložke Spotrebné a iné dane - v časti Hlásenie o liehu:

  1. otvorte cez Kód dane číselník Spotrebné a iné dane a cez editáciu pridajte nový záznam.   Do tabuľky zapíšte údaje podstatné pre Hlásenie o liehu:

   • Kód záznamu (volí si ho užívateľ a slúži na prepojenie daného záznamu so skladovou kartou, ktorej zápis prislúcha).

   • Percento alkoholu - % koncetrácia alkoholu v spotrebiteľskom balení liehu.

   • SBL - množstvo v spotrebiteľskom balení liehu udávané v l.  2. Zadajte Koeficient SBL - pomer objemu SBL (zadaného v tabuľke Spotrebné dane) k objemu MJ na danej karte.

   • Koeficient = 1
    Ak je stav karty evidovaný v množstvách SBL - koeficient SBL na skladovej karte udáva samotné SBL, počet MJ je priamym počtom SBL, koeficient = 1 a nie je nutné ho vypisovať (použije sa variant 1. aj vo Výstupoch pre Spotrebu a Hlásenie o liehu).

   • Koeficient = počet SBL/počet MJ
    Koeficient SBL na skladovej karte udáva prepočet MJ na SBL, ktoré je definované v spotrebiteľskej dani a počet MJ nie je priamym počtom SBL (použije sa variant 2. vo Výstupoch pre Spotrebu a Hlásenie o liehu).  PRÍKLAD 1:

  Na sklade máme skladovú kartu "ALKOHOL 30% balený 0,5l vo fl." - hodnoty sledujeme v ks resp. fl.

  Variant č.1

   V skladovej karte na záložke Spotrebné a iné dane - v časti Hlásenie o liehu otvorte cez Kód dane číselník Spotrebné a iné dane a cez editáciu pridajte nový záznam (alebo použite existujúci).

   Do tabuľky zapíšte údaje podstatné pre Hlásenie o liehu:

    • Kód záznamu (volí si ho užívateľ a slúži na prepojenie daného záznamu so skladovou kartou, ktorej zápis prislúcha).

    • Percento alkoholu - % koncetrácia alkoholu v spotrebiteľskom balení liehu

    • SBL - množstvo v spotrebiteľskom balení liehu
   Ďalej zadajte:

    • Koeficient SBL - pomer objemu SBL (zadaného v tabuľke Spotrebné dane) k objemu MJ na danej karte.

    • Ak je stav karty evidovaný v množstvách SBL - koeficient SBL na skladovej karte udáva samotné SBL a počet MJ je priamym počtom SBL (variant 1. vo Výstupoch pre Spotrebu a Hlásenie o liehu)- v našom prípade 0,5 l flaša.


    Pri použití varianty č.1 používame vždy tlačové zostavy označené v predlohe ako v.1.  Variant č.2

   Na záložke Spotrebné a iné dane - v časti Hlásenie o liehu otvorte cez Kód dane číselník Spotrebné a iné dane a cez editáciu pridajte nový záznam (alebo použite existujúci).

   Do tabuľky zapíšte údaje podstatné pre Hlásenie o liehu:

   • Kód záznamu (volí si ho užívateľ a slúži na prepojenie daného záznamu so skladovou kartou, ktorej zápis prislúcha).

   • Percento alkoholu - % koncetrácia alkoholu v spotrebiteľskom balení liehu

   • SBL - množstvo v spotrebiteľskom balení liehu


   Ďalej zadajte:

   • Koeficient SBL - Koeficient SBL na skladovej karte udáva prepočet MJ na SBL (koeficient = počet SBL/počet MJ), ktoré je definované v spotrebiteľskej dani a počet MJ nemusí byť priamym počtom SBL ( v našom prípade koeficient=1)    Pri použití varianty č.2 používame vždy tlačové zostavy označené v predlohe ako v. 2.
  PRÍKLAD 2:

  Na sklade máme skladovú kartu "ALKOHOL 2 30% balený 0,5l vo fl."- hodnoty sledujeme v litroch

  Variant č.1 - nedá sa použiť nakoľko SBL sledujeme v iných merných jednotkách.

  Variant č.2

  Na záložke Spotrebné a iné dane - v časti Hlásenie o liehu otvorte cez Kód dane číselník Spotrebné a iné dane a cez editáciu pridajte nový záznam (alebo použite existujúci).

  Do tabuľky zapíšte údaje podstatné pre Hlásenie o liehu:

  • Kód záznamu (volí si ho užívateľ a slúži na prepojenie daného záznamu so skladovou kartou, ktorej zápis prislúcha).
  • Percento alkoholu - % koncetrácia alkoholu v spotrebiteľskom balení liehu.
  • SBL - množstvo v spotrebiteľskom balení liehu udávané v l.

   

  Ďalej zadajte:

  • Koeficient SBL - na skladovej karte udáva prepočet MJ na SBL (koeficient = počet SBL/počet MJ), ktoré je definované v spotrebiteľskej dani a počet MJ nemusí byť priamym počtom SBL (v našom prípade koeficient 2 tzn. 2x0,5=1l)

   Takýmto spôsobom je nutné označiť všetky karty, ktoré spadajú do obchodovania s liehom.


VÝSTUPNÉ ZOSTAVY A XML HLÁSENIE

 • Zoznam nových EAN kódov sa realizuje cez Skladové pohyby - Výstupy - Hlásenie o liehu - XML predlohy. Zvoľte v zozname predlôh variant 1. alebo variant 2. podľa nastavenia skladovej karty (viď bod 2.b).
  Zostavu je možné prezerať/tlačiť po kliknutí na tlačítko Ukážka, alebo uložiť do XML súboru po kliknutí na tlačítko Do súboru.

 • Na vytvorenie XML súboru o spotrebe SBL a stave zásob je pre distribútorov SBL určená zostava Skladové pohyby - Výstupy - Spotreba liehu (prehľad). Zvoľte v zozname predlôh variant 1. alebo variant 2. podľa nastavenia skladovej karty (viď bod 2.b).
  Zostava sa realizuje za mesačné obdobie. Je možné prezerať/tlačiť po kliknutí na tlačítko Ukážka, alebo uložiť do XML súboru po kliknutí na tlačítko Do súboru.