FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

341
Aktualizácia výkazov - Súvaha a Výkaz ziskov a strát v MRP K/S pre rok 2009.

341 - Aktualizácia výkazov - Súvaha a Výkaz ziskov a strát v MRP K/S pre rok 2009.

Tagy: K/S, PODUC
Tagy:
K/S
PODUC
Dátum upravy: 03.03. 2009


Pre tlač výkazov je dôležité vybrať správnu predlohu výstupnej zostavy.

  1. Ak potrebujete vytlačiť výkazy za rok 2009, v Účtovnom denníku cez tlačítko Výstupy zvoľte výstupnú zostavu, 13 - Súvaha, výsledovka, CahFlow.
  2. Otvorí sa okno Zoznam výkazov, v ktorom sa ešte nenachádzajú výkazy za rok 2009. Tieto výkazy je potrebné do zoznamu pridať cez tlačítko Nainštalovať.
    Na otázku, či sa majú nainštalovať nové výkazy odpovedzte "Áno".

  3. Do zoznamu výkazov pribudnú nové výkazy platné od r. 2009. Zvoľte požadovaný výkaz cez tlačítko Výber.
  4. V zozname predlôh k výstupnej zostave Súvaha, výsledovka, CashFlow vyberte predlohu pre rok 2009.