FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

286
Ako získať ceny pre duálne zobrazovanie? (Účtovný systém K/S)

286 - Ako získať ceny pre duálne zobrazovanie? (Účtovný systém K/S)

Tagy: K/S, PODUC, JEDUC
Tagy:
K/S
PODUC
JEDUC
Dátum upravy: 08.09. 2008

Nutným predpokladom pre duálne zobrazovanie cien na dokladoch je nainštalovanie novej verzie programu - od verzie 3.50.

Nastavený Konverzný kurz a duálne zobrazovanie cien

 • V menu Nastavenie / Program / Účtovné nastavenie / Prepočet do EUR pre duálne zobrazenie je od 8.7.2008 nastavený pevný konverzný kurz 1 € = 30,1260 SKK. Tento kurz sa v programe nedá meniť!
 • Ak je zaškrtnuté okienko Zobrazenie celk. čiastky v EUR, bude program vo výstupných zostavách zobrazovať celkové čiastky dokladov duálne prepočítané konverzným kurzom.

EURO kalkulačka

 • Spúšťa sa cez menu Nástroje / Euro kalkulačka alebo klávesovou skratkou Shift + F8.
 • Slúži ako pomôcka na prepočet čiastok z aktuálnej meny na EURO a opačne. Pri prepočte sa používa konverzný kurz. V Euro kalkulačke je možné zadať aj platenú sumu v SKK alebo EURO a program vypočíta koľko je potrebné vrátiť alebo doplatiť v SKK alebo v EURO.

Cenník v duálnaj mene

 • V module Skladové karty je možné vytlačiť cenník pre konkrétu predajnú cenu, ktorá bude zobrazovaná v tuzemskej mene a následne aj v duálnej mene EUR. Na prepočet duálnych cien v cenníku sa používa konverzný kurz, ktorým sa jednotlivé ceny prepočítajú.
 • Výstupné zostavy pre cenník kariet s duálnymi cenami nájdete cez Skladové karty / Výstupy / 02.3 Cenník (optimalizovaný) predlohy výstupných zostáv od čísla 11. Pre každú cenu je upravená konkrétna predloha, ktorá sa prepočítava konkrétnym kurzom.
 • Od čísla predlohy 16 je Cenník doplnený aj o jednotkovú cenu, ktorá sa uvádza taktiež v tuzemskej mene aj v duálnej mene.

Štítky v duálnej mene

 • Podobne ako cenník je možné tlačiť aj štítky so zobrazením predajnej ceny 1 v tuzemskej aj duálnej mene. V prípade, že má skladová karta nadefinovú jednotkovú cenu, sa na štítku vytlačí aj táto hodnota v tuzemskej aj duálnej mene.
 • Na prepočet duálnych cien na štítkoch sa používa konverzný kurz, ktorým sa ceny prepočítajú.
 • Predlohy, ktoré obsahujú duálne zobrazenie nájdete cez Skladové karty / Výstupy / 10.2 Štítky (optimalizované) / predlohy od čísla 01.

 • Na štítkoch sú zobrazované predajné ceny 1 s DPH.

 • Počet desatinných miest jednotkovej ceny v duálnej mene sa zobrazuje o 1 desatinné miesto viac ako má nastavené cena 1 v tuzemskej mene.

 

Duálne celkové čiastky na príjemkách a výdajkách

 • Program pri nastavenom zobrazovaní celkových čiastok v duálnej mene zobrazuje prepočítané celkové čiastky dokladu podľa konverzného kurzu.
 • Podľa zákona sa má podľa konverzného kurzu prepočítať celková čiastka dokladu, nie jej položky!


Predajné ceny v EUR na skladovej karte

 • Každá skladová karta obsahuje na záložke Predajné ceny podzáložku Ceny v cudzích menách, do ktorej je možné zapisovať zahraničné ceny v príslušnej mene. Tieto zahraničné ceny je možné využiť na nadefinovanie predajných cien v EURO mene a to buď každú predajnú cenu pre každú skladovú kartu samostatne priamo v skladovej karte na záložke Predajné ceny - Ceny v cudzích menách editáciou, alebo pridaním nového záznamu pre menu EURO.

 • alebo hromadne na všetkých kartách (podľa aktuálneho filtra) cez hromadné funkcie: Skladové karty / Funkcie / Hromadná zmena zahraničných cien... .
  Takto je možné pre vybranú menu zapísať predajné ceny prepočítané z tuzemských predajných cien 1 - 5 podľa zvoleného kurzu alebo presunúť predajné ceny, ktoré sú teraz definované v SKK do zahraničných cien.
  Týmto spôsobom sa dajú nadefinovať predajné ceny pre EURO na konkrétnu skladovú kartu. Zahraničné predajné ceny sa pri zmene skladovej (nákupnej) ceny neprepočítavajú.