FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

370
Ako vytlačiť Priznanie DPH, Súvahu a Výkaz ziskov a strát, aby boli akceptované daňovým úradom? (Účtovný systém K/S)

370 - Ako vytlačiť Priznanie DPH, Súvahu a Výkaz ziskov a strát, aby boli akceptované daňovým úradom? (Účtovný systém K/S)

Tagy: K/S, PODUC, JEDUC
Tagy:
K/S
PODUC
JEDUC
Dátum upravy: 10.03. 2010

Od verzie 4.22 bola do programu doplnená možnosť ukladať niektoré výstupné zostavy vo formáte FDF.

  1. V Účtovnom/Peňažnom denníku cez tlačítko DPH zvoľte výstupnú zostavu DPH-Priznanie k DPH. V okne Zoznam priznaní k DPH vyberte Formulár DPH, vzor 01-2009/1 a stlačte tlačítko Výber.    V rozbaľovacom zozname Predloha výstupnej zostavy vyberte predlohu, ktorú chcete tlačiť napr. 01 Priznanie DPH platné od 01.04.2009. Kliknite na tlačítko Ukážka.

  2. V ďalšom okne výpočtu DPH kliknite na tlačítko Export FDF.


 

  1. Otvorí sa okno Uložiť ako, v ktorom nastavte kam požadujete súbor uložiť a v rozbaľovacom zozname Uložiť vo formáte je prednastavený formát FDF súbory (*.fdf). Kliknite na tlačítko Uložiť.


 

  1. Po potvrdení program uloží údaje DPH do FDF súboru a automaticky otvorí originálny PDF dokument s vyplnenými údajmi načítanými z FDF súboru. Pri priznaní DPH sú vytvorené a následne otvorené 2 súbory (priznanie DPH a potvrdenie o podaní daňového priznania DPH).

  2. Pre úspešné otvorenie dokumentu je potrebné mať nainštalovaný Adobe Reader CE. Tlač potom aktivujete priamo v prehliadači PDF súborov.
  3. V okne nastavenia tlače nesmie byť nastavené zmenšenie tlačiteľnej strany, ale nastavte Mierka strany: Žiadne.


    Poznámka: Označenie CE pre Adobe Reader znamená, že ide o verziu určenú pre krajiny strednej Európy. Použitie inej verzie môže spôsobiť nesprávnu tlač znakov s diakritickými znamienkami.


Rovnaký postup použijete aj pri tlači Výkazu ziskov a strát a Súvahy (Podvojné účtovníctvo) a Prehľadu o majetku a záväzkoch a Prehľadu o príjmoch a výdavkoch (Jednoduché účtovníctvo).

Existuje tiež možnosť vyexportovať prizanie DPH do XML súboru. Postup je rovnaký, len v okne výpočtu DPH kliknente na tlačítko Export XML. XML súbor potom odošlete internetom alebo vytlačíte prostredníctvom internetovej stránky http://www.drsr.sk sekcia Daňové tlačivá -> Vyplnenie tlačív na internete.