FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

488
Ako preniesť databázu systému MRP-K/S na nový server?

488 - Ako preniesť databázu systému MRP-K/S na nový server?

Tagy: K/S, PODUC, JEDUC, SKLAD
Tagy:
K/S
PODUC
JEDUC
SKLAD
Dátum upravy: 14.04. 2023

Databázu účtovníctva je možné preniesť pomocou funkcie hromadnej zálohy a obnovy. Funkcionalita sa náchádza v  MRP-K/S v Údržba - Údržba - Údržba dát - Prenos databáz - Hromadná záloha/obnova.

Existuje aj jednoduchšia možnosť a to priame prekopírovanie databázových súborov. Presun databázy je možné bezpečne previesť, keď je server Firebird vypnutý. Databázy programu MRP-K/S sa na serveri nachádzajú v adresári, ktorý je v prihlasovacom dialógu klientskej časti programu uvedený pod tlačítkom Umiestnenie servera v poli Adresár. Pokiaľ teda celý obsah tohto adresára nakopírujete na iný serverový počítač, dosiahnete rovnakého výsledku, akým je zálohovanie a obnova všetkých databáz. Adresár je len informácia pre server, kde má databázu hľadať, nieje ho potrebné akokoľvek zdieľať alebo mapovať na klientskej stanici. Adresár sa teda zadáva v lokálnom tvare, tak ako je viditeľný na serverovom počítači.

Pokiaľ sa k programu prihlasujete aj pomocou iných užívateľských kónt, ako je správca MRPDBA, je potrebné na nový počítač prekopírovať aj užívateľskú databázu serveru Firebird, ktorá obsahuje ich prihlasovacie mená a heslá. Databáza je uložená v súbore s názvom security2.fdb resp. security3.fdb a nachádza sa v inštalačnom adresári servera Firebird, teda štandardne C:\Program Files\Firebird\Firebird_2_5 resp. C:\Program Files\Firebird\Firebird_3_0 podľa verzie servera Firebird. Taktiež túto databázu kopírujte len v okamžiku, keď je server Firebird vypnutý a potom ho reštartujte.

Rovnakým spôsobom je možné preniesť databázu aj na server bežiaci pod Linuxom. V tomto prípade je ovšem ešte potrebné nastaviť všetkým kopírovaným databázam prístupové práva, aby mal užívateľ, pod ktorým je server Firebird spustený, k týmto súborom plný prístup.