FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

362
Združené platby v Bankových výpisoch (účtovný systém K/S)

362 - Združené platby v Bankových výpisoch (účtovný systém K/S)

Tagy: K/S, PODUC, JEDUC
Tagy:
K/S
PODUC
JEDUC
Dátum upravy: 05.11. 2009

 1. Pridanie/Import bankového výpisu
  V agende Bankové výpisy klávesou Insert, alebo tlačítkom + databázového navigátora pridáte nový bankový výpis, alebo ho naimportujte spustením funkcie Import.

  Pridajte položku bankového výpisu s čiastkou, ktorá má byť rozdelená (v prípade importu je položka načítaná). Napr. čiastkou 200 € boli uhradené 2 faktúry - faktúra na 160 € a faktúra na 40 €.


 2. Rozdelenie hromadnej platby
  Na položke bankového výpisu, ktorá predstavuje hromadnú platbu, stlačte tlačítko Uhradiť a zvoľte Rozdelenie/oprava hromadnej platby.

  Zadajte čiastku pre rozdelenie a potvrďte tlačítkom OK. Variabilný symbol pre platbu by mal byť rovnaký ako v doklade, ktorý je uhrádzaný.
  Pre zadanie ďalších čiastok tento postup opakujte - znova sa nastavte na položku, ktorá obsahuje celú čiastku - stlačte tlačítko Uhradiť a zvoľte Rozdelenie/oprava hromadnej platby.

 3. Úhrada rozdelenej platby
  Pri úhrade faktúr uhrádzate čiastkové platby, nie celkovú nerozdelenú. Riadky ktoré vzniknú rozdelením platby sú označené znamienkom +.