FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

456
Zadávanie dokladov pre Kontrolný výkaz k DPH od 1.1.2014 (MPR - K/S)

456 - Zadávanie dokladov pre Kontrolný výkaz k DPH od 1.1.2014 (MPR - K/S)

Tagy: K/S, PODUC, JEDUC, SKLAD
Tagy:
K/S
PODUC
JEDUC
SKLAD
Dátum upravy: 31.12. 2013

Verzia pre tlač

V zmysle poučenia k vyplneniu kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty:

1. Do faktúr prijatých a ostatných záväzkov pribudlo nové pole pôvodné číslo dokladu.

2. Do číselníka typov dokladov pribudli nové typy. (UZ – uzávierka ERP, ZF – zjednodušená faktúra).

3. Do číselníka typov položiek pribudlo nové pole „DPH kontrolný výkaz“ ktorým sa nastavuje kategória (Nešpecifikované, Mobilné telefóny, Integrované obvody, Kovy, Poľnohospodárske plodiny) do ktorej spadá dána položka dokladu označená príslušným typom položky.

Pokyny pre zadávanie dokladov

- V dokladoch, ktoré vstupujú do KV DPH musí mať dodávateľ/odberateľ uvedené IČ DPH;

- v prípade prijatých dokladov je potrebné vyplniť pôvodné číslo dokladu;

- vyplniť typ dokladu (dobropis/ťarchopis vytvárať cez faktúry vydané/prijate – funkcie – dobropis/ťarchopis );

- do položiek dokladu vybrať príslušný typ položky – ktorý charakterizuje kategóriu v rámci kontrolného výkazu;

- položky dokladu pri ktorých je potrebné uvádzať prvé 4 číslice kódu spoločného colného sadzobníka je potrebné zadávať cez sklad buď ako skladovú kartu (na ktorej je kód SCS vyplnený (Karta - Intrastat - Kód tovaru)) CTRL + S , alebo v rámci skladového pohybu;

– Ak je na doklade viac tovarov, ktoré patria do rovnakého 4-miestneho číselného kódu SCS je ich nutné uvádzať v rovnakej mernej jednotke aby sa dal uviesť súčet množstva.