FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

358
Vytvorenie automatickej objednávky v účtovnom systéme K/S.

358 - Vytvorenie automatickej objednávky v účtovnom systéme K/S.

Tagy: K/S, PODUC, JEDUC, SKLAD
Tagy:
K/S
PODUC
JEDUC
SKLAD
Dátum upravy: 28.09. 2010

Verzia pre tlač

 1. SKLADOVÁ KARTA

  1. Na skladovej karte, ktorú chceme zahrnúť do automatickej objednávky, na záložke Nastavenie zapíšte požadované limitné stavy (počet MJ pre Minimum, Normu a Maximum).

  2. Na skladovej karte na záložke Dodávatelia vyberte z adresára dodávateľov pre aktuálnu kartu.


 2. PRIDANIE VYDANEJ OBJEDNÁVKY

  1. V objednávke:

   • vyberte IČO dodávateľa, ktorý je uvedený aj v skladovej karte.
   • zvoľte Sklad, na ktorý má byť objednávka prepojená
   • cez Funkcie vyberte jednu z preddefinovaných možností automatického výpočtu počtu MJ pre objednávku.

  2. Následne program zobrazí dialógové okná pre nastavenie a potvrdenie rozsahu kariet pre výpočet.


  3. Vypočítaný počet MJ pre objednávku bude vpísaný do položiek objednávky do stĺpca Počet MJ.