FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

403
V aplikácii Klient/Server pod OS Windows Vista a vyššie pri použití klávesovej skratky Ctrl+Shift+0 sa nevypne filter zobrazenia.

403 - V aplikácii Klient/Server pod OS Windows Vista a vyššie pri použití klávesovej skratky Ctrl+Shift+0 sa nevypne filter zobrazenia.

Tagy: K/S, PODUC, JEDUC, SKLAD
Tagy:
K/S
PODUC
JEDUC
SKLAD
Dátum upravy: 16.12. 2010

Editor metód vstupu (IME) klávesových skratiek umožňuje prepínanie vstupného jazyka. Klávesová funkcia CTRL+SHIFT+0 je štandardná pre všetkých užívateľov, avšak niektoré aplikácie môžu používať túto klávesovú skratku na spustenie iných funkcií. V takom prípade ak túto skratku použijete, aplikácia nebude pracovať podľa očakávania .

Riešenie:

Odstráňte predvolenú funkciu klávesovej skratky Ctrl+Shift+0 tak, aby program pracoval podľa očakávania. Postupujte podľa nasledovných krokov:

  1. Kliknite na ponuku Štart a potom na Ovládací panel.

  2. Otvorte Miestne a jazykové nastavenie.

  3. Kliknite na záložku Klávesnice a jazyky a následne na tlačítko Zmeniť klávesnice.

  4. Kliknutím otvorte záložku Klávesy - rozšírené nastavenie.

  5. Kliknite na tlačítko Zmeniť kombináciu klávesov.

  6. V časti Prepínanie vstupných jazykov zvoľte kliknutím Nepriradené.

  7. Dialógové okno zavrite kliknutím na OK.

 

Zdroj: http://support.microsoft.com/kb/967893