FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

484
Hromadná zmena sadzby DPH v skladových kartách a preddefinovaných položkách (MRP - K/S)

484 - Hromadná zmena sadzby DPH v skladových kartách a preddefinovaných položkách (MRP - K/S)

Tagy: K/S, PODUC, JEDUC, SKLAD
Tagy:
K/S
PODUC
JEDUC
SKLAD
Dátum upravy: 30.12. 2015

Ako hromadne zmeniť sadzbu DPH v skladových kartách?

V skladových kartách sadzby DPH zmeníte nasledovným spôsobom:

Karty - Funkcie - Hromadná zmena v skladových kartách - záložka Sadzba DPH
Tento prepočet využívajte len v prípade, ak karty nasledujú za sebou a teda je možné zadať číselný rozsah od-do alebo prídavné filtrovanie.
Prídavné filtrovanie umožňuje vybrať karty, ktoré si zaradíme do tlače v skladových kartách cez voľbu Do tlače alebo umožňuje výber podľa skupiny tovarov, katalógu tovarov alebo typov položiek.

V záložke Sadzba DPH zadajte starú a novú sadzbu DPH - Starú sadzbu zadajte ručne, novú sadzbu môžete vybrať z ponúknutých sadzieb z nastavenia cez tlačítko výberu alebo klávesu F4, alebo tiež vpísať ručne.

Ďalej je možné nastaviť ponechanie predajných cien s DPH - t.j. ponechanie predajných cien s DPH napriek zmene sadzby DPH t.j. výsledná predajná cena bude zachovaná - zmení sa predajná cena MJ bez DPH.


Upozornenie:
V prípade, že Vám karty nenasledujú za sebou (nie je možné využiť číselný rozsah ani rozširujúci výber) je potrebné každú skladovú kartu otvoriť a sadzbu zmeniť ručne.


Po zmene daňových sadzieb si prekontrolujte všetky ceny na skladových kartách.


Ako hromadne zmeniť sadzbu DPH v preddefinovaných položkách?

Sadzby DPH môžete zmeniť hromadne pomocou nasledovnej funkcie:

Nastavenie Fakturácia Obecné - v bloku Zoznamy otvorte Preddef. položky faktúr a objednávok - zvoľte FunkcieZmena sadzby DPH.

V okne Hromadná zmena v preddef. položkách zadajte:

  1. Rozsah podľa čísla položky - rozsah položiek podľa čísla Od - Do.
  2. Sadzby DPH - Starú sadzbu zadajte ručne. Novú sadzbu môžete vybrať z ponúknutých sadzieb z nastavenia cez tlačítko výberu alebo klávesu F4, alebo tiež vpísať ručne.
  3. Ak chcete, aby ceny s DPH zostali nezmenené a zmeny sa premietli len úpravou ceny MJ bez dane a hodnoty DPH, zaškrtnite parameter Ponechať Cenu s DPH.

Upozornenie:
V prípade, že Vám položky nenasledujú za sebou je potrebné sadzbu DPH upraviť na každej položke ručne.