FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

427
Efox-problém úhrady faktúry v hotovosti, nastavenie daňových hladín.

427 - Efox-problém úhrady faktúry v hotovosti, nastavenie daňových hladín.

Tagy: K/S, VIZUAL, PODUC, JEDUC
Tagy:
K/S
VIZUAL
PODUC
JEDUC
Dátum upravy: 04.09. 2017

Väčšinou ide o problém nesprávne nastaveného príznaku daňovej hladiny.
Fiskálna tlačiareň EFox má okrem percentuálnej hodnoty daňovej sadzby aj príznak, ktorý je potrebné nastaviť pre realizáciu úhrad faktúr v hotovosti.
V servisnom programe spoločnosti Elcom pre EFox tlačiarne nájdete nastavenie vo Fiskálne nastavenia -> Programovanie daní -> Daňové hladiny. viď obrázok.
(hodnoty na obrázku sú ilustračné, ale je možné ich považovať za doporučované)

Platca DPH

Neplatca DPH