FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

382
Ako vypnúť zobrazovanie informatívnej čiastky v SKK na dokladoch (Účtovný systém K/S)

382 - Ako vypnúť zobrazovanie informatívnej čiastky v SKK na dokladoch (Účtovný systém K/S)

Tagy: K/S, PODUC, JEDUC, SKLAD
Tagy:
K/S
PODUC
JEDUC
SKLAD
Dátum upravy: 05.01. 2010

V menu Nastavenie - Program - Účtovné nastavenie - Prepočet do SKK pre duálne zobrazenie je možné vypnutím okienka Zobrazenie celk. čiastky v SKK nastaviť vypnutie zobrazenia celkovej informatívnej sumy v SKK na dokladoch (faktúra, výdajka, pokladničný doklad, ...). prepočítanej stanoveným konverzným kurzom 1 € = 30,1260 SKK.
  • Ak okienko Zobrazenie celk. čiastky v EUR zostane zaškrtnuté, bude program naďalej vo výstupných zostavách zobrazovať celkové čiastky dokladov duálne prepočítané konverzným kurzom.