FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

488
Ako preniesť databázu systému MRP-K/S na nový server?

488 - Ako preniesť databázu systému MRP-K/S na nový server?

Tagy: K/S, PODUC, JEDUC, SKLAD
Tagy:
K/S
PODUC
JEDUC
SKLAD
Dátum upravy: 04.03. 2016

Databázu účtovníctva je možné preniesť pomocou záloh (v MRP-K/S sa vytvárajú v Údržba/Údržba), ktoré si vytvoríte na pôvodnom serveri. Okrem jednotlivých firiem je potrebné zálohovať aj spoločnú databázu, pretože tá obsahuje samotný zoznam firiem a tiež napríklad užívateľské tlačové zostavy. Na novom serveri ich môžete postupne obnoviť tak, že začnete spoločnou databázou a potom postupne obnovíte databázy jednotlivých firiem.

Existuje aj jednoduchšia možnosť a to priame prekopírovanie databázových súborou. Presun databázy je možné bezpečne previesť, keď je server Firebird vypnutý. Databázy programu MRP-K/S sa na serveri nachádzajú v adresári, ktorý je v prihlasovacom dialógu klientskej časti programu uvedený pod tlačítkom Umiestnenie servera v poli Adresár. Pokiaľ teda celý obsah tohto adresára nakopírujete na iný serverový počítač, dosiahnete rovnakého výsledku, akým je zálohovanie a obnova všetkých databáz. Adresár je len informácia pre server, kde má databázu hľadať, nieje ho potrebné akokoľvek zdieľať alebo mapovať na klientskej stanici. Adresár sa teda zadáva v lokálnom tvare, tak ako je viditeľný na serverovom počítači.

Pokiaľ sa k programu prihlasujete aj pomocou iných užívateľských kónt, ako je správca MRPDBA, je potrebné na nový počítač prekopírovať aj užívateľskú databázu serveru Firebird, ktorá obsahuje ich prihlasovacie mená a heslá. Databáza je uložená v súbore s názvom security2.fdb a nachádza sa v inštalačnom adresári servera Firebird, teda štandardne C:\Program Files\Firebird\Firebird_2_5. Taktiež túto databázu kopírujte len v okamžiku, keď je server Firebird vypnutý a potom ho reštartujte.

Rovnakým spôsobom je možné preniesť databázu aj na server bežiaci pod Linuxom. V tomto prípade je ovšem ešte potrebné nastaviť všetkým kopírovaným databázam prístupové práva, aby mal užívateľ, pod ktorým je server Firebird spustený, k týmto súborom plný prístup.