FAQ Podpora otázky a odpovede

Top otázka odpoveď

612
Rozúčtovanie nákladov a DPH (napr. 80% PHM) (Podvojné účtovníctvo - Vizuálny systém)

612 - Rozúčtovanie nákladov a DPH (napr. 80% PHM) (Podvojné účtovníctvo - Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, PODUC, TOP
Tagy:
VIZUAL
PODUC
TOP
Dátum upravy: 16.08. 2022

Od verzie 8.60.1081 bolo doplnené do NastavenieÚčtovné predkontáciezaúčtovanie pomerného odpočítania dph

– účtovné predkontácie:

č. 204,205,206 pre Prijaté faktúry

č. 404,405,406 pre Ostané záväzky

č. 554,555,556 pre Výdavkové pokladničné doklady (modul Pokladňa)

Nastavenie Vám pomôže jednoduchšie rozúčtovať odpočítania dane ak si neuplatňujete odpočet DPH v plnej výške ( napr. 80%)

Ide o prípady:

Výdavkový pokladničný doklad účtovaný cez pomocnú knihu Pokladňa (nie priamo cez Dennik)

Príklad:

Výdavkový pokladničný doklad na hodnotu 100€ (základ) + 20% DPH, v doklade je vypnutý odpočet v plnej výške a zároveň je uvedená hodnota „DPH odpoč.“ iná ako celková ( v našom príklade odpočet 80% tj. 16 eur)


 

Zaúčtovanie:

  • základ dph je rozdelený na 2 časti na uplatnenú a neuplatnenú časť rovnakým percentuálnym podielom ako DPH a to isté platí aj pre DPH


 

Faktúra prijatá tuzemská/Ostatný záväzok

Faktúra je na hodnotu 100€ (základ) + 20% DPH, v doklade je vypnutý odpočet v plnej výške a zároveň je uvedená hodnota „DPH odpoč.“ iná ako celková ( v našom príklade odpočet 80% tj. 16 eur)
 

Zaúčtovanie:

  • základ dph je rozdelený na 2 časti na uplatnenú a neuplatnenú časť rovnakým percentuálnym podielom ako DPH a to isté platí aj pre DPH.