FAQ Podpora otázky a odpovede

Top otázka odpoveď

635
Ročný koeficient DPH – vizuálny systém, od verzie 8.80.1118

635 - Ročný koeficient DPH – vizuálny systém, od verzie 8.80.1118

Tagy: TOP
Tagy:
TOP
Dátum upravy: 25.01. 2024

Hodnotu ročného koeficientu je potrebné si vypočítať samostatne.

Následne hodnotu koeficientu použite do tlačiva Daňového priznania DPH za posledné zdaňovacie obdobie v roku najčastejšie IV.Q alebo 12 mesiac (može byť aj iný v prípade nastavenia hospodárskeho roka)Po výpočte tlačiva Vám program ponúkne otázku s prepočtom tlačiva s ročným koeficientom

                                             

 

Odpoveď : ÁNO

Program ponúkne následne report prepočítaných hodnôt ( v reporte vidíme riadky, ktoré sa koeficientom prepočítavajú tj. 18,19,28,29 a budú upravené podľa reportu, ktorý Vám program ponúkne)- v tlačive DPH sa hodnota prejavila v tomto konkrétnom príklade v r. 19 (hodnota na r. 19 je upravená o 3,50€)

 

Zaúčtovanie v denníku v prípade ÁNO
(zaúčtovaná hodnota už neovplyvňuje výpočet DPH)Odpoveď : NIE

  • prepočítané koeficientom budú len hodnoty za akt. obdobie, rozdiel je potrebné si vypočítať samostatne, následne zaúčtovať do účtovného/peňažného denníka a tlačivo DPH dať vypočítať, aby sa Vám príslušné riadky (18,19,28,29) upravili. Dôležité je správne zapísanie hodnoty do denníka v správnej sadzbe DPH (znamienko môže byť kladné alebo záporné), viď obrázok nižšie.

UPOZORNENIE!

V prípade, že sa jedná o riadky 28 alebo 29 tlačiva DPH, je potrebné vybrať aj správny Typ Dokladu (Dobropis/Ťarchopis/Opravný doklad)

 

Zaúčtovanie v denníku v prípade NIE
(zaúčtovaná hodnota ovplyvňuje výpočet DPH)