FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

436
Často používané operácie na MRP registračnej pokladnici CRLX

436 - Často používané operácie na MRP registračnej pokladnici CRLX

Tagy: CRLX
Tagy:
CRLX
Dátum upravy: 06.02. 2012

PRIHLÁSENIE POKLADNÍKA

VKLAD HOTOVOSTI

VÝBER HOTOVOSTI

ÚHRADA FAKTÚRY

VRÁTENIE ÚHRADY FAKTÚRY

PREDAJ CEZ PLU

VRÁTENIE TOVARU

PRIHLÁSENIE DO TRÉNINGOVÉHO REŽIMU
Príklad:

Prihlásenie do Tréningového režimu A (prihlasovacie heslo je 999)
Zadajte: [1] [PREDAVAČ] [9][9][9] [CELKOM]
Odhlásenie z Tréningového režimu:
Zadajte: [1] [PREDAVAČ] [9][9][9] [CELKOM]