FAQ Podpora otázky a odpovede

Top otázka odpoveď

634
Prevod dát zo starej verzie Evidencie majetku do novej (Vizuálny systém)

634 - Prevod dát zo starej verzie Evidencie majetku do novej (Vizuálny systém)

Tagy: TOP
Tagy:
TOP
Dátum upravy: 28.03. 2024

1. Nakoľko sa jedná o úplne nový modul a nie o pokračovanie pôvodnej Evidencie majetku, po inštalácii novej Evidencie majetku bude program bez údajov.

2. Údaje z pôvodnej Evidencie majetku je potrebné importovať samostatne po každej firme nasledovne:
 • Tento postup je možné aplikovať aj v programoch Jednoduché a Podvojné účtovníctvo v prípade, že máte zakúpený Doplnkový modul pre knihu majetku MajetokPLUS
 • Otvorte si nový program Evidencia majetku/Jednoduché alebo Podvojné účtovníctvo
 • Kliknete na údržbu dát (1) --> export/import dát (2) --> typ dát vyberte import Majetok --> kliknite na tlačítko Prechádzať (3) a musíte vybrať adresár firmy z pôvodnej evidencie majetku napr. Data001 bude adresár firmy číslo 1 v zozname firiem. Tieto adresáre sa nachádzajú v mieste inštalácie pôvodnej Evidencie majetku. Keď je adresár vybratý kliknite na Import (4) a všetky údaje sa naimportujú.


 •  
 • Ak využívate multiverziu programu Evidencia majetku a potrebujete importovať ďalšiu firmu, vytvorte si novú firmu a postup opakujte.
 • V prípade, že používate pomocnú Knihu majetku, ktorá je súčasťou Vášho účtovníctva (Jednoduché alebo Podvojné účtovníctvo) máte možnosť rozšírenia o Doplnkový modul pre knihu majetku MajetokPLUS, ktorý naviac obsahuje:
  - evidencia účtovných odpisov
  - výstupná zostava Zoznam účtovných odpisov
  - import dát zo staršej verzie programu Evidencia majetku