FAQ Podpora otázky a odpovede

Top otázka odpoveď

608
Podpora zaokrúhľovania hotovostných platieb v MRP softvéroch

608 - Podpora zaokrúhľovania hotovostných platieb v MRP softvéroch

Tagy: K/S, VIZUAL, ekasa
Tagy:
K/S
VIZUAL
ekasa
Dátum upravy: 26.09. 2022

S účinnosťou od 1.7.2022 nadobúda platnosť novela zákona odkaz zaokrúhľovania hodnoty nákupov na obmedzenie obehu 1 a 2 centových mincí, skrátene zaokrúhľovanie hotovostných platieb na 5 centov, preto bolo potrebné z našej strany upraviť komunikáciu s jednotlivými e-Kasami a fw našej MRP e-Kasy 8000. Komunikácie s podporou zaokrúhľovania sú aktuálne v distribúcii.

Správne fungujúci systém zaokrúhľovania hotovostných platieb znamená, že je zapracovaná podpora komunikácie zaokrúhľovania v MRP softvéroch + fw/sw eKasy je tiež s podporou zaokrúhľovania hotovostných platieb.

Pre získanie informácií o dostupnosti riešenia zaokrúhlenia doporučujeme kontaktovať výrobcu alebo servisné stredisko Vašej eKasy.

Stručný prehľad doposiaľ zapracovaných zmien

MRP eKasa 8000 - komunikácia s podporou zaokrúhľovania je aktuálne v distribúcii. Fw pokladnice je upravený a v distribúcii.
​Aktualizácia fw prebehne automaticky cez internet a bude bezplatná.

FiskalPro - komunikácia s podporou zaokrúhľovania je aktuálne v distribúcii.
Bowa - komunikácia s podporou zaokrúhľovania je aktuálne v distribúcii.
Varos eFT4000B/eFT5000B - (Varos kasy s Bowa komunikáciou) komunikácia s podporou zaokrúhľovania je aktuálne v distribúcii. 
Varos eFT4000/FT5000 - (Varos natívna komunikácia) komunikácia s podporou zaokrúhľovania je aktuálne v distribúcii.
Elcom Euro 50/80/150 - komunikácia s podporou zaokrúhľovania je aktuálne v distribúcii.
Elcom EFox 
  • komunikácia s podporou zaokrúhľovania je aktuálne v distribúcii.
  • po aktualizácii e-kasy efox a mrp softvéru je potrebné v nastaveniach vybrať nový typ fiškálneho modulu efox - eKASA V3 !
Upos - od 1.7.2022 ukončujeme podporu komunikácie s UPOS eKasami.

Popis funkčnosti zaokrúhľovania
 
Zákon upravuje zaokrúhľovanie hotovostných platieb pre Pokladničný doklad PD a Úhrady faktúr UF v hotovosti. Systém výpočtu funguje tak, že z celkovej ne-zaokrúhlenej sumy dokladu sa najskôr odpočítajú všetky nehotovostné úhrady (karta, šek, …) a až následne sa zvyšok úhrady v hotovosti zaokrúhli na platné 0.05 centy podľa novely.

V oknách pre zadanie platby pribudne CheckBox "zaškrtávatko"


- jeho zobrazenie podlieha tomu, či už je v programe zapracovaná podpora zaokrúhľovania
- jeho sprístupnenie podlieha trom kontrolám:

1. doklad vystavený  po 1.7.2022 vrátane
2. fw/sw pokladnice musí byť vo verzii, ktorá podporuje zaokrúhľovanie hotovostných platieb
3. ak je použitá e-kasa efox musí byť nastavený typ fiškálneho modulu efox - eKASA V3

Prednastavená hodnota sa bude vždy zaokrúhľovať. CheckBox je prístupný aj z dôvodu, že v zákone sú výnimky (napr. dobitie predplatených kariet mobilných operátorov) kedy sa hotovostná platba nezaokrúhľuje, takže vtedy si ho budete musieť vypnúť.


Ukážky podpory zaokrúhlenia v okne platby pre MRP - Vizuálny účtovný systém

Ukážka  okna platby pred 1.7.2022 - daná eKasa ešte nemá zapracovanú podporu komunikácie zaokrúhľovania.

 CheckBox nie je viditeľný, a nie je prístupný.


Ukážka  okna platby pred 1.7.2022 - daná eKasa už má zapracovanú podporu komunikácie zaokrúhľovania.

 CheckBox je viditeľný, nie je prístupný.


Ukážka okna platby od 1.7.2022
 
 CheckBox je viditeľný, a je prístupný. 
 


Ukážka podpory zaokrúhlenia v okne platby v MRP- K/S

CheckBox je viditeľný až od 1.7.2022, do tohto dátumu nebude v okne platby žiadna zmena !