FAQ Podpora otázky a odpovede

Top otázka odpoveď

591
One Stop Shop (OSS) zmena v zákone o DPH od 1.7.2021 (Účtovný systém K/S)

591 - One Stop Shop (OSS) zmena v zákone o DPH od 1.7.2021 (Účtovný systém K/S)

Tagy: K/S, TOP
Tagy:
K/S
TOP
Dátum upravy: 20.07. 2021

Pre posúdenie režimu resp. registráciu do OSS (predaj FO nepodnikateľom) v rámci EÚ bola vytvorená nová tlačová zostava: Faktúry vydané - Výstupy –  21 - Kontrola obratov pre OSS 

Do zostavy sa načítavajú hodnoty, ktoré spĺňajú tieto kritériá súčasne:

 - fyzická osoba - zaškrtnutie FO

 - nemá vypísané DIČ ani IČ DPH

 - štát v adrese  - len EÚ, mimo SR
 

Pre správne používanie systému OSS (do 30.6.2021 označovaný ako MOSS) je potrebné si nastaviť:Pre používanie systému MOSS resp. OSS nie je potrebné mať nadefinovanú zvlášť číselnú radu pre predaj do EÚ, ale pre lepšie sledovanie doporučujeme.
Pri pridávaní faktúry vyberiete správny režim DPH  – Režim OSS (MOSS) a štát.
Priamo vo faktúre je potom možné zadať aj inú sadzbu DPH než je v SR.

Všetky potrebné informácie sú uvedené nižšie v odkazoch na Finančnú správu SR.
 
https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/dan-z-pridanej-hodnoty/one-stop-shop
 
https://podpora.financnasprava.sk/898083-Koho-sa-t%C3%BDka-osobitn%C3%A1-%C3%BAprava-dane-OSS
 
https://podpora.financnasprava.sk/078821-Dod%C3%A1vky-spadaj%C3%BAce-pod-osobitn%C3%BA-%C3%BApravu-dane-OSS

https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/DPH/2021/2021.06.04_11_DPH_2021_IM.pdf