FAQ Podpora otázky a odpovede

Top otázka odpoveď

591
One Stop Shop (OSS) zmena v zákone o DPH od 1.7.2021 (Účtovný systém K/S)

591 - One Stop Shop (OSS) zmena v zákone o DPH od 1.7.2021 (Účtovný systém K/S)

Tagy: K/S, TOP
Tagy:
K/S
TOP
Dátum upravy: 07.10. 2021

Pre posúdenie režimu resp. registráciu do OSS (predaj FO nepodnikateľom) v rámci EÚ bola vytvorená nová tlačová zostava: Faktúry vydané - Výstupy –  21 - Kontrola obratov pre OSS 

Do zostavy sa načítavajú hodnoty, ktoré spĺňajú tieto kritériá súčasne:

 - fyzická osoba - zaškrtnutie FO

 - nemá vypísané DIČ ani IČ DPH

 - štát v adrese  - len EÚ, mimo SR
 

Pre správne používanie systému OSS (do 30.6.2021 označovaný ako MOSS) je potrebné si nastaviť:Pre používanie systému MOSS resp. OSS nie je potrebné mať nadefinovanú zvlášť číselnú radu pre predaj do EÚ, ale pre lepšie sledovanie doporučujeme.
Pri pridávaní faktúry vyberiete správny režim DPH  – Režim OSS (MOSS) a štát.
Priamo vo faktúre je potom možné zadať aj inú sadzbu DPH než je v SR. 

Výkaz DPH OSS – úprava pre Úniu

Od verzie 6.28.001 softvér podporuje výkaz OSS pre Úniu – časť 2a,bPODMIENKY správneho načítania výkazu DPH pre OSS:

1. doklady musia byť vystavené v režime OSS, čo je zobrazené aj v zozname vystavených faktúr, zároveň nesmú mať typ DPH 19. Do výkazu nie sú zahrňované predfaktúry ani položky faktúry Oslobodené a Mimo DPH.


 

2. členenie vo výkaze sa riadi poľom „Typ položky“  - v rámci  Typu položky je definované, či má vstupovať do výkazu ako Tovar alebo Služba. Položky s nevyplneným typom alebo s nastavením typu "Nesledovať pre (SV)" sú považované za Tovar.3.
ak sú faktúry vystavené v cudzej mene je potrebné mať zadaný v kurzovom lístku kurz ku poslednému dňu zdaňovacieho obdobia (§ 68b ods. 17 zákona o DPH)

Výkaz OSS nájdete v agende DPH

  • tlačítkom Výpočet sa načítajú jednotlivé hodnoty v členení Štát a zároveň v členení „T“ a „S“. Podrobný zoznam dokladov zaradených do výpočtu nájdete v záložke „Prílohy“.


 
  • tlačítkom EXPORT XML exportujete formulár vo formáte XML na Vami vybrané miesto v PC resp. USB

  • následne je možné súbor XML načítať na stránky FS SR. Hodnoty sú načítané do častí 2 a,b + 4 + 5Všetky potrebné informácie sú uvedené nižšie v odkazoch na Finančnú správu SR.
 
https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/dan-z-pridanej-hodnoty/one-stop-shop
 
https://podpora.financnasprava.sk/898083-Koho-sa-t%C3%BDka-osobitn%C3%A1-%C3%BAprava-dane-OSS
 
https://podpora.financnasprava.sk/078821-Dod%C3%A1vky-spadaj%C3%BAce-pod-osobitn%C3%BA-%C3%BApravu-dane-OSS

https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/DPH/2021/2021.06.04_11_DPH_2021_IM.pdf
 

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_pokyny/Nepriame_dane/2021/2021.09.17_009_DPH_2021_MP_OSS.pdf

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/DPH/2021/2021.06.29_012_DPH_2021_IM_OSS_zasielky.pdf
 

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Metodicke_pokyny/Nepriame_dane/2021/2021.09.17_009_DPH_2021_MP_OSS_pril_02.pdf