FAQ Podpora otázky a odpovede

Top otázka odpoveď

598
Kontrola IBAN účtov platcov DPH (Vizuálny systém)

598 - Kontrola IBAN účtov platcov DPH (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL
Tagy:
VIZUAL
Dátum upravy: 26.09. 2022

Kontrola IBAN účtov je dostupná od verzie 8.60.1058
Pre správnu funkčnosť tejto funkcie je nevyhnutné aby bol PC korektne pripojený k internetu.

Kontrola sa spúšťa:

 • pri pridaní adresy,

 • pri zaradení prijatej faktúry/ostatného záväzku do evidencie

 • pri zaraďovaní prijatej faktúry/ ostatného záväzku do príkazu na úhradu
   

  Kontrola vyhľadáva číslo účtu IBAN daného IČ DPH na portáli Finančnej správy SR.

 

 1. Zapnutie/Vypnutie kontroly IBAN v Nastavení – záložka Adresy


   

 2. Kontrola IBAN v adrese   

 3. Zobrazenie správnosti resp. nesprávneho účtu vo adrese/faktúre

  nesprávne číslo účtu - IBAN k danému IČ DPH, resp. neregistrované IBAN – vyfarbené načerveno  správne číslo účtu - IBAN zodpovedajúce danému IČ DPH - IBAN vyfarbené namodro

   

 4. Kontrola IBAN pri zaradení faktúry do príkazu na úhradu

  – upozornenie na nenájdený IBAN k danej adrese. Voľba ÁNO, napriek nesprávnemu IBANu dovolí faktúru zaradiť do príkazu na úhradu