FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

451
Súčasná prevádzka serverov Firebird 2.5 a Firebird 2.1 na jednom počítači

451 - Súčasná prevádzka serverov Firebird 2.5 a Firebird 2.1 na jednom počítači

Tagy: K/S
Tagy:
K/S
Dátum upravy: 22.10. 2013

Súčasné verzie Firebirdu už umožňujú prevádzkovať na jednom počítači viac jeho verzií alebo inštancií naraz. Každej z nich je ale potrebné nastaviť iné číslo TCP portu a názov služby, pod ktorou server beží.

Príklad postupu inštalácie serveru Firebird 2.5 na počítači, na ktorom už beží starší server Firebird 2.1:
 1. Dočasne zastavte službu existujúceho serveru Firebird. Môžete tak urobiť buď v ovládacom paneli Firebird server manager kliknutím na tlačítko Stop, alebo v zozname služieb Windows (Ovládacie panely - Výkon a údržba - Nástroje pre správu - Služby) výberom položky Firebird server a kliknutím na tlačítko Zastaviť.
 2. Spusťte inštalačný program serveru Firebird 2.5 (je možné ho stiahnuť napríklad zo stránok projektu Firebird). Postupujte v inštalácii až do zobrazenia okna s názvom Zvoľte ďalšie úlohy. Tu je potrebné zatiaľ zabrániť inštalácii služby serveru Firebird, pretože tá by prepísala rovnako pomenovanú službu jeho staršej verzie. Preto v časti Spúšťať Firebird server ako zvoľte možnosť Spúšťať ako aplikáciu a nižšie tiež odškrtnite (tj. ponechajte prázdnu) voľbu Spustiť Firebird automaticky pri štarte systému. V závere inštalácie potom ešte odškrtnite (ponechajte prázdnu) voľbu Spustiť Firebird teraz.
 3. V adresári novo nainštalovaného serveru (vačšinou \Program Files\Firebird\Firebird_2_5) otvorte textový konfiguračný súbor firebird.conf a nájdite v ňom položku RemoteServicePort. Tento riadok určuje, na akom TCP porte bude služba Firebirdu očakávať spojenie. Číslo portu musí byť iné, ako to, ktoré používa pôvodná inštalácia serveru Firebird. Východzie číslo portu býva 3050, to zmeňte napr. na 3051 alebo na ľubovolné iné neobsadené číslo portu. Riadok nezabudnite odkomentovať, tj. zmazať na ňom úvodný znak #.
 4. Prepnite sa do podadresára serveru bin a spusťte v okne konzoly nasledujúce príkazy, ktoré nainštalujú službu serveru a zaistia, aby sa spustila automaticky po každom reštarte počítača. Vysvetlenie parametrov môžete nájsť v súboroch README.instsvc.txt a install_windows_manually.txt v podadresári doc serveru. Ako názov služby je tu zvolený MrpksServer, môžete však použiť ľubovoľný iný názov služby:
   instsvc install -auto -superserver -guardian -name MrpksServer
   instsvc start -name MrpksServer
  
 5. Teraz môžete znovu spustiť staršiu verziu Firebirdu zastavenú v bode 1. V konzolovom okne potom môžete overiť, že obidva servery Firebird bežia každý na svojom čísle portu príkazom netstat -a:
  netstat -a
  
  Aktívne pripojenia
  
   Proto Miestna adresa     Cudzia adresa      Stav
   ...
   TCP  novakjan:3050      novakjan:0        LISTENING
   TCP  novakjan:3051      novakjan:0        LISTENING
   ...
  
  Namiesto čísla portu 3050 môže byť vo výpise prípadne uvedený názov gds_db.
 6. Pokiaľ budete chcieť k tomuto serveru pristupovať aj z iných počítačov v sieti, nezabudnite ich pridať do výnimiek brány windows (Ovládacie panely - Centrum zabezpečenia - Brána firewall systému Windows - Výnimky, kliknite na Pridať program a nalistujte v inštalačnom adresári Firebirdu 2.5 súbor fbserver.exe alebo fb_inet_server.exe).
 7. V prihlasovacom okne programu MRP-K/S zvoľte umiestenie serveru Na inom počítači a za jeho IP adresou uveďte lomítko následne číslo portu zvoleného v bode 3 pre Firebird 2.5, teda napr.:
   localhost/3051
  

Poznámka: Pred odinštalováním serveru Firebird 2.5 nakonfigurovaného podľa tohto návodu je najskôr nutné zo systémuodstrániť jeho služby (MrpksServer je názov služby zvolený v bode 4):

 instsvc stop -name MrpksServer
 instsvc remove -name MrpksServer