FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

265
Pokyny k prevodu dát do MRP K/S

265 - Pokyny k prevodu dát do MRP K/S

Tagy: K/S
Tagy:
K/S
Dátum upravy: 12.10. 2007

Prevod dát spustíte v MRP K/S nasledovne:

Hlavná ponuka - voľba Údržba dát - tlačítko Údržba dát - Prevod dát - Prevod dát z MRP - vizuálneho účtovného systémuObrázok 1: Prevod dát

Pretože v systéme MRP K/S sú omnoho komplexnejšie väzby medzi dátami, je potrebné pre úspešný prevod splniť niekoľko podmienok:

  1. Dáta je možné prevádzať len z vizuálnej verzie programu Jednoduché účtovníctvo resp. Podvojné účtovníctvo (v praxi to znamená, že ak účtujete v univerzálnej verzii (t.j. MS DOS), najskôr sa dáta prevedú do vizuálnej verzie a odtiaľ budú prevedené do MRP K/S.


  2. Vo vizuálnom systéme Jednoduchého účtovníctva je potrebné zviazanie preddefinovaných účtov a pokladní s peňažným denníkom - t.j každý nadefinový v identifikácii musí byť zviazaný s nadefinovaným účtom v denníku a každá nadefinovaná pomocná kniha pokladne musí byť zviazaná s nadefinovanou pokladňou v peňažnom denníku (viď obrázky č. 2 a 3).


  3. Obrázok 2: Zviazanie účtu - vizuálny účtovný systém
    Obrázok 3: Zviazanie pokladne - vizuálny účtovný systém


  4. Prevod dokladov pre výpočet DPH v Jednoduchom účtovníctve - univerzálny a vizuálny systém umožňoval priamo zápis do peňažného denníka. Systém MRP K/S takýto systém zadávania dokladov nepodporuje, všetky zápisy peňažného denníka ktoré sú zahrňované do výpočtu DPH musia byť zapísané do príslušných evidencíí podľa pôvodu (pokladničná kniha, faktúry ...) V denníku môžu byť len ich úhrady. Pri prevode dát do MRP K/S budú všetky takéto doklady presunuté do Ostatných pohľadávok a Ostatných záväzkov. Pred touto operáciou budete vyzvaní na nadefinovanie číselných radov pre číslovanie prevádzaných dokladov. Doporučujeme zvoliť iný prefix, než pre číselné rady, ktoré budete neskôr používať k eventuálnemu pridávaniu zápisov (výpočet DPH vo verzii MRP K/S vychádza z jednotlivých evidenčných kníh, nie z peňažného denníka).