FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

432
Podpora fiškálnych modulov v MRP K/S

432 - Podpora fiškálnych modulov v MRP K/S

Tagy: K/S, PODUC, JEDUC, SKLAD
Tagy:
K/S
PODUC
JEDUC
SKLAD
Dátum upravy: 08.01. 2020

MRP K/S aktuálne podoruje tieto typy eKasa pokladníc: