FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

602
Kontrola IBAN účtov platcov DPH (MRP - K/S)

602 - Kontrola IBAN účtov platcov DPH (MRP - K/S)

Tagy: K/S
Tagy:
K/S
Dátum upravy: 26.09. 2022

Pre správnu funkčnosť tejto funkcie je nevyhnutné aby mal PC prístup na internet.
Kontrola sa  vykonáva online prostrednictvom portálu OPEN DATA FS API - Finančnej správy SR.

Pre komunikáciu s portálom je potrebné mať API kľúč. Tento si vygenerujete vo webovém rozhraní portálu OPEN DATA FS API (https://opendata.financnasprava.sk/page/openapi) vyplnením Mena, Priezviska, a emailovej adresy a použitim tlačitka GENEROVAŤ API klúč.
Na zadanú adresu Vám portál zašle API klúč, ktorý  je ešte potrebné  aktivovať kliknutím na zaslaný aktivačný link.


 Takto vytvorený a aktivovaný API - kľúč sa celý presne prekopíruje do MRP-K/S - Nastavenia - Adresy


 

Samotná kontrola IBANu je potom ponukaná pri evidencii prijatých faktúr, ostatných záväzkov, alebo pri zaraďovaní dokladov do príkazov na úhradu ak ešte nebol v daný deň IBAN kontrolovaný... 
Zároveň je možné v adrese naimporotvať nové účty z registra.