FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

544
Zamestnávateľ zráža zamestnancovi 45% z ceny stravného lístka. Ako postupovať v MRP K/S?

544 - Zamestnávateľ zráža zamestnancovi 45% z ceny stravného lístka. Ako postupovať v MRP K/S?

Tagy: K/S, MZDY
Tagy:
K/S
MZDY
Dátum upravy: 10.02. 2021

V mzdovom číselníku je potrebné nadefinovať položky reprezentujúce počet stravných lístkov, samotnú zrážku zo mzdy a príp. položku definujúcu cenu stravného lístka.

V menu vyberte Údržba - Nastavenie - Mzdy, v dialógovom okne Nastavenie vyberte záložky Mzdy - Mzdy, v zozname vyberte Mzdový číselník.1. Pridanie položky - Počet stravných lístkov

Vyberte záložku Konštanty.
Pre pridanie položky použite pravé tlačítko myši a funkciu Nový záznam alebo klávesu Ins.
V dialógovom okne Pridanie položky mzdového číselníka do poľa Identifikátor zadajte PocetListkov.
V dialógovom okne Oprava položky mzdového číselníka do poľa Názov zadajte text Počet stravných lístkov.
V rozbaľovacom zozname Jednotka nastavte hodnotu na ks.
V rozbaľovacom zozname Na pásku nastavte hodnotu na Podľa hodnoty.
Do poľa Výpočtový výraz vložte text:

begin
  Vysledok := HodnotaZoMzdyAleboNula('OdpracDniSpolu');  
end.


Kliknite na tlačítko Kontrola výrazu. Ak sa nezobrazí správa Výraz je v poriadku, je potrebné skontrolovať
výraz a chybu resp. preklep opraviť.
Ak je výraz v poriadku, dialógové okno Oprava položky mzdového číselníka zatvorte kliknutím na OK.Poznámka:
Údaj Identifikátor slúži na identifikovanie položky mzdového číselníka vo výpočtových výrazoch. Nejde o názov položky s ktorým sa stretáva používateľ pri vystavvovaní miezd alebo vo výstupných zostavách. Identifikátor môže obsahovať len písmená a číslice, nesmie obsahovať špeciálne znaky a medzery.

Poznámka:
Zamestnanec má nárok na jeden stravný lístok za každý deň v ktorom odpracuje aspoň štyri hodiny. Uvedený výraz len skopíruje obsah položky Odpracované dni spolu do položky Počet stravných lístkov, pretože momentálne nie je k dispozícii počet dní v ktorých zamestnanec odpracoval aspoň štyri hodiny. Hodnotu mzdovej položky však môže používateľ pri výpočte mzdy zmeniť podľa potreby.

2. Pridanie položky - Stravné - zrážka zo mzdy

Vyberte záložku Zrážky po zdanení. Pre pridanie položky použite pravé tlačítko myši a funkciu Nový záznam alebo klávesu Ins.
V dialógovom okne Pridanie položky mzdového číselníka do poľa Identifikátor zadajte Stravne.
V dialógovom okne Oprava položky mzdového číselníka do poľa Názov zadajte text Stravné - zrážka zo mzdy.
V rozbaľovacom zozname Jednotka nastavte hodnotu na .
V rozbaľovacom zozname Na pásku nastavte hodnotu na Podľa hodnoty.
Do poľa Výpočtový výraz vložte text:

const
  CenaListka = 3.60;
  PrispevokSocFoduNaListok = 0.0;
var
  PodielCenyListka: Currency;
begin
  PodielCenyListka := CenaListka * 0.45;
  PodielCenyListka := ZaokruhlitH(PodielCenyListka, 0.01) - PrispevokSocFoduNaListok; 
  Vysledok := HodnotaZoMzdyAleboNula('PocetListkov') * PodielCenyListka;
end.


Vzorec je pripravený na situáciu, že zamestnávateľ prispieva zo sociálneho fondu zamestnancovi na každý stravný listok určitou sumou. Ak je príspevok napr. 30 centov na každý lístok, upravte tretí riadok vzorca nasledovne:

PrispevokSocFoduNaListok = 0.3;