FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

600
Ročný prevod dovolenky a rezerva na nevyčerpanú dovolenku pre rok 2022

600 - Ročný prevod dovolenky a rezerva na nevyčerpanú dovolenku pre rok 2022

Tagy: MZDY, K/S
Tagy:
MZDY
K/S
Dátum upravy: 20.01. 2023

Nasledujúci text popisuje postup pre ročný prevod dovolenky a rezervu na nevyčerpanú dovolenku pre rok 2022. Postup pre ďalšie roky je rovnaký, len je potrebné nastaviť správne výplatné obdobie v agende Práca a mzdy a tiež v dialógovom okne Výstupy - ostatné.

1. Ročný prevod dovolenky


Užívateľ zadá v editácii pracovného pomeru dovolenku a ročný nárok v týždňoch. V tomto prípade zamestnanec nastupil v decembri a má nárok na 2 dni dovolenky. Jeho ročný nárok je 5 týzňov nakoľko má viac ako 33 rokov, alebo sa stará o dieťa. Ak už zamestnanca má uživateľ pridaného tak tento bod (obrázok) preskakuje.
V agende mzdy užívateľ stlačí tlačítko Funkcie a vyberie pre Všetky zobrazené pomery a následne Ročný prevod dovolenky. tu je nutné upozorniť, že program sa riadi aktuálnym filtrom ktorý má užívateľ nastavený.


Ako môžeme vidieť program zobrazil výpis o hromadnom aktualizovaní ročného prevodu. Nárok v týzdnoch ovplyvňuje počet dní dovolenky.
Po ročnom prevode program vytvorí automaticky históriu údajov v pracovnom pomere.


2. Rezerva na nevyčerpanú dovolenku