FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

589
Pridanie príplatku, zrážky po zdanení - Príklad finančný príspevok na stravné

589 - Pridanie príplatku, zrážky po zdanení - Príklad finančný príspevok na stravné

Tagy: K/S, MZDY
Tagy:
K/S
MZDY
Dátum upravy: 21.05. 2021

Príklad pridania príplatku a zrážky po zdanení - Finančný príspevok na stravné.

1. Pridanie položiek do mzdového číselníka - príplatok po zdanení.1.1 Názov položky tzv. identifikátor - tento názov neslúži ako názov položky vo výplatnej páske. Používa sa pre prípadné implementovanie do vzorcov K/S


1.2 Po stlačení OK v predchádzajúcom bode editujte jednotlivé polia vyznačené na obrázku.

Položka je tým padom pridaná v mzdovom čiselníku a pripravená na použitie v mzde.

2. Pridanie položiek do mzdového číselníka - zrážka po zdanení.


2.1 Názov položky tzv. identifikátor - tento názov neslúži ako názov položky vo výplatnej páske. Používa sa pre prípadné implementovanie do vzorcov K/S


2.2 Po stlačení OK v predchádzajúcom bode editujte jednotlivé polia vyznačené na obrázku.

Položka je tým padom pridaná v mzdovom čiselníku a pripravená na použitie v mzde.

3. Pridanie položiek do mzdy


3.1 pridanie príplatku po zdaneni a zrážky po zdaneni - položky sa dajú prevziať len po jednej, je potrebné opakovat tento postup.

Hodnotu vynecháme.4. Editácia v mzde - jednotlivé položky zálohy na FP a  Finančný príspevok na stravné vyplňte podľa toho ako v danom mesiaci pracoval a kolko má nárok na stravné v úplných údajoch mzdy. Ak máte zapnutý filter je potrebné vypnúť "skryť nulové položky".
Príklad:
v mesiaci bolo 22 prac. dní tj 22 * 3€ = 66 € dostane zamestnanec dopredu k 1.dnu v mesiaci do položky Záloha na FP na stravné. Pri výpočte výplaty za daný mesiac je potrebné zistit kolko dní vymeškal a na koľko dní má nárok na stravné. V danom mesiaci mal 2 dni dovolenky.
Tým pádom odpracoval 20 dni x 3€ = 60€ a zamestnanec v tomto mesiaci musí vratiť FP vo výške 6€ čo sa vykompenzuje zrážkou a príplatkom po zdanení.