FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

551
Prevod mzdy na účet v MRP K/S

551 - Prevod mzdy na účet v MRP K/S

Tagy: K/S, MZDY, Účet
Tagy:
K/S
MZDY
Účet
Dátum upravy: 30.01. 2021

1. Ak sa zadá nový účet pre zamestnanca bez vystavenej mzdy.
 


2. Ak zamestnanec už má vystavenú mzdu
- v príprave