FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

519
Prevod dát z MRP Mzdy a personalistika, vizuálny systém do MRP K/S

519 - Prevod dát z MRP Mzdy a personalistika, vizuálny systém do MRP K/S

Tagy: K/S, MZDY
Tagy:
K/S
MZDY
Dátum upravy: 25.01. 2023

Modul Mzdy a personalistika v systéme MRP K/S nie je pokračovaním aplikácie MRP Mzdy a personalistika Vizuálneho učtovného systému. Ide o úplne iný produkt s odlišnou obsluhou, funkcionalitou a aj štruktúrou dát.

Prevod údajov z MRP Mzdy a personalistika, vizuálny systém do MRP K/S vykonáte tak, že v MRP K/S vyberiete v menu Údržba -> Údržba.
V dialógovom okne Údržba kliknete na tlačítko Údržba dát... a v ponuke vyberiete Prevod dát -> Prevod dát z MRP - Vizuálneho učtovného systému - Mzdy a personalitika.Po potvrdení vyberiete priečinok, v ktorom sa nachádzajú údaje, ktoré chcete importovať.


Vyberte priečinok z dátami konkrétnej firmy, napríklad priečinok Data0001 reprezentuje firmu č. 1 v zozname firiem.

Vzhľadom k odišnej funkcionalite a štruktúre údajov nie je možné očakávať prevod 1:1. Importujú sa len:
  • osobné údaje zamestnancov,
  • pracovné pomery zamestnancov,
  • rodinní príslušníci,
  • bankové účty.
V prípade ďalších otázok nás kontaktuje prostredníctvom e-mailovej adresy mzdyks@mrp.sk