FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

630
Prevádzkovanie účtovníctva v cloude (MRP - K/S)

630 - Prevádzkovanie účtovníctva v cloude (MRP - K/S)

Tagy: CLOUD, K/S
Tagy:
CLOUD
K/S
Dátum upravy: 27.07. 2023

MRP-K/S v cloude

Účtovný systém MRP-K/S môžete v cloude prevádzkovať dvoma spôsobmi:

Riešenie A:Server v cloude, klient u Vás - databázový SQL server bude prevádzkovaný na serveri prevádzkovateľa cloudových služieb, na vašich počítačoch budete spúšťať klienta účtovného systému a vzdialene sa pripájať k databázovému serveru, ktorý bude u prevádzkovateľa cloudových služieb.

Výhody a nevýhody:
  nie je nutné zakupovať vlastný hardvér pre server
  lacnejšie riešenie, nie je nutné platiť žiadne windows licencie navyše, pretože SQL server beží aj na linuxe
  jednoduchšia konfigurácia periférií, ako napr. paragónová tlačiareň, zákaznícky displej, a pod.
  pomalšia práca s účtovným systémom zodpovedajúca rýchlosti pripojenia medzi užívateľom a poskytovateľom cloudových služieb
Toto riešenie je vhodné pre užívateľov s malým objemom dát a rýchlym pripojením na internet.

Riešenie B: Server v cloude, klient v cloude – celé riešenie je u poskytovateľa cloudových služieb. Tam je nainštalovaný Windows Server, ku ktorému sa pripojíte prostredníctvom vzdialenej plochy. Databázový server aj vlastný program MRP-K/S beží na cloudových serveroch v datacentre.

Výhody a nevýhody:
  nie je nutné zakupovať vlastný hardvér pre server
  práca s účtovným systémom je rýchlejšia, pretože cez Internet sa k Vám prenáša iba obraz vzdialenej plochy.
  pomocou aplikácie vzdialenej plochy je možné sa pripojiť aj z iných OS ako Windows – táto aplikácia je k dispozícii zadarmo na Apple store (iOS, macOS) a Google play (Android), čo umožňuje prístup k MRP-K/S z rôznych PC, tabletov alebo smartfónov. Inteligentné mobily sú určené hlavne na krátkodobú prácu.
  zložitejšia konfigurácia periférií, ako napr. paragónová tlačiareň, zákaznícky displej, a pod.

 

Niektorí poskytovatelia cloudu poskytujú kombináciu oboch spôsobov (napr. FeldhostTM). Z niektorých počítačov sa potom pripájate klientom Vzdialenej plochy a na niektorých priamo spúšťate klienta Účtovného systému MRP-K/S. Takto je možné využiť výhody oboch spôsobov. Napr. účtovník sa bude pripájať vzdialenou plochou a bude tak mať prístup kedykoľvek odkiaľkoľvek, zatiaľ čo na počítači v predajni pobeží priamo klient Účtovného systému MRP-K/S a budú k nemu pripojené periférie ako paragónová tlačiareň, zákaznícky displej, čítačka čiarového kódu a zásuvka na peniaze.

MRP-K/S v cloude