FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

619
Doprihlásenie DP a oznámenie uplatnenia OOP pre DoVP a DoPČ dôchodcu a DoBPŠ prechádzajúce z roku 2022 do roku 2023 v MRP K/S

619 - Doprihlásenie DP a oznámenie uplatnenia OOP pre DoVP a DoPČ dôchodcu a DoBPŠ prechádzajúce z roku 2022 do roku 2023 v MRP K/S

Tagy: K/S, MZDY
Tagy:
K/S
MZDY
Dátum upravy: 27.12. 2022

Podľa pokynov Sociálnej poisťovne, má zamestnávateľ povinnosť oznámiť „doprihlásiť“ študenta alebo dôchodcu dohodára bez dôchodkového poistenia, ktorého dohoda začala pred 1.januárom 2023 a bude pokračovať aj v roku 2023, na dôchodkové poistenie najneskôr do 31. decembra 2022 prostredníctvom RLFO – prihláška. Títo dohodári majú právo od 1. januára 2023 určiť v jednom kalendárnom mesiaci jednu dohodu na účely uplatnenia odvodovej odpočítateľnej položky (ďalej len OOP). Študent a dôchodca-dohodár, ktorý si chce uplatniť OOP, je povinný písomne informovať zamestnávateľa o uplatnení OOP a o skončení uplatňovania OOP.

Zdroj: https://www.socpoist.sk/news/ako-sa-bude-v-roku-2023-u-studentov-alebo-dochodcov-dohodarov-uplatnovat-odvodova


Uplatnenie OOP, oznámenie a čestné vyhlásenie pre uplatnenie OOP

Postup evidovania začiatku alebo konca uplatňovania OOP je rovnaký ako pri evidovaní zvýhodnených dohôd. V agende Personalistika v záložke Zoznam zamestnancov sa hornej tabuľke nastavte na príslušného zamestnanca - dohodára. V dolnej tabuľke sa nastavte na jeho dohodu. Dvojklikom ju vyberiete, v dialógovom okne História zmien pracovného pomeru vyberte Pridať nový záznam k dátumu a uveďte dátum. Ak si dohodár chce uplatniť OOP vo výplatnom období 01/2023 zadajte dátum 01.01.2023 a potvrdíte tlačítko OK.V dialógovom okne Editácia pracovného pomeru, v časti Poistné zapnite alebo vypnite zaškrtávacie políčko podľa toho či chcete zaevidovať začiatok alebo koniec uplatňovania OOP.V agende Personalistika zvoľte záložku Zoznam prac. pomerov, kliknite na tlačítko Výstupy. V dialógovom okne Výstupy - personalistika použite tlačové zostavy:
- Vyhlásenie o výnimke pre DBPŠ
- Oznámenie a čestné vyhlásenie dôchodcu

Agenda Registračné listy

V hlavnom okne aplikácie kliknite na ikonu Ďalšie výkazy a hlásenia, Ostatné, Registračné listy do soc. poisťovne. Kliknite na tlačítko Funkcie a vyberte Generovanie RL pre dohody k 1.1.2023 - doprihlásenie DP, OOP. V sprievodcovi postupujete kliknutím na tlačítko Ďalej. Vyberiete dohody ktoré chcete doprihlásiť na dôchodkové poistenie alebo uplatniť OOP a zadáte dátum oznámenia začiatku uplatnenia OOP. Nakoniec budú vytvorené registračné listy pre označené dohody.Z vygenerovaných registračných listov vytvoríte príslušný XML súbor v dialógovom okne Výstupy.