FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

567
Ako evidovať prekážky na strane zamestnávateľa (§142 Zákonníka práce) v MRP K/S

567 - Ako evidovať prekážky na strane zamestnávateľa (§142 Zákonníka práce) v MRP K/S

Tagy: K/S, MZDY
Tagy:
K/S
MZDY
Dátum upravy: 26.09. 2022

Ak zamestnávateľ nemôže prideľovať zamestnancom prácu môže sa jednať o prekážky v práci na strane zamestnávateľa s náhradou mzdy podľa §142 Zákonníka práce. Pre účel evidencie a výpočtu náhrad pre tieto situácie sú do dochádzkového a mzdového číselníka doplnené nasledovné  položky.

V záložke Dochádzka stačte pravé tlačítko myši a v menu vyberte Pridať riadok -> Pridať prekážky na strane organizácie.A) 100% náhrady mzdy
1. Evidencia dochádzky 100% náhrady mzdy pre prekážky v praci podľa §142 odst. 1. a odst. 3.
Položka dochádzkového číselníka a jej pridanie:

Upozornenie: Voľbu Generovať rovnaké záznamy pre viac dní použite len v prípade ak má zamestnananec rovnaké pracovné zmeny vo všetky dotknuté dni. Ak majú pracovné zmeny rôznu dĺžku, potom sa vyhnite použitiu tohoto parametra.


2. Výpočet 100% náhrady mzdy pre prekážky v praci podľa §142 odst. 1. a odst. 3.:B) 60% náhrady mzdy
1. Evidencia dochádzky 60% náhrady mzdy pre prekážky v praci podľa §142 odst.4.
Položka dochádzkového číselníka a jej pridanie:2. Vvýpočet 100% náhrady mzdy pre prekážky v praci podľa §142 odst. 1. a odst. 4.:
V prípade, že chce zamestnavateľ upraviť hodnotu koeficientu náhrady pre jednotlivých zamestnancov:


Dvojklikom vyberte požadovaný koeficient a zmente hodnotu.V prípade, že chce zamestnavateľ upraviť hodnotu koeficientu náhrady pre všetkých zamestnancov:

Vyberte položku mzdového čísleníka napr. položka č. 46 a dvojklikom ju otvorte. V editačnom poli Výpočtový výraz zmeňte hodnotu koeficientu. Tento istý postup sa aplikuje aj na položku č. 54.Zmeny sú platné od verzie 6.04.001