FAQ Podpora otázky a odpovede

Top otázka odpoveď

617
Doprihlásenie DP a oznámenie uplatnenia OOP pre DoVP a DoPČ dôchodcu a DoBPŠ prechádzajúce z roku 2022 do roku 2023

617 - Doprihlásenie DP a oznámenie uplatnenia OOP pre DoVP a DoPČ dôchodcu a DoBPŠ prechádzajúce z roku 2022 do roku 2023

Tagy: VIZUAL, MZDY, TOP
Tagy:
VIZUAL
MZDY
TOP
Dátum upravy: 19.12. 2022

Podľa pokynov Sociálnej poisťovne, má zamestnávateľ povinnosť oznámiť „doprihlásiť“ študenta alebo dôchodcu dohodára bez dôchodkového poistenia, ktorého dohoda prechádza do roku 2023, na dôchodkové poistenie najneskôr do 31. decembra 2022 prostredníctvom RLFO – prihláška. Využije pritom existujúce kódy na doprihlásenie:
11 – DoBPŠ len na dôchodkové poistenie - pravidelný príjem
12 – DoBPŠ len na dôchodkové poistenie - nepravidelný príjem
19 – DoVP len na dôchodkové poistenie - pravidelný príjem
20 – DoVP len na dôchodkové poistenie – nepravidelný príjem
21 – DoPČ len na dôchodkové poistenie - pravidelný príjem
22 – DoPČ len na dôchodkové poistenie - nepravidelný príjem

Ďalej študent pracujúci na DoBPŠ ako aj dôchodca v právnom vzťahu na  DoPČ alebo DoVP má právo od 1. januára 2023 určiť v jednom kalendárnom mesiaci jednu dohodu na účely uplatnenia OOP.
Študent a dôchodca-dohodár, ktorý si chce uplatniť OOP, je povinný písomne informovať zamestnávateľa o uplatnení OOP a o skončení uplatňovania OOP.
Zdroj tu:
https://www.socpoist.sk/news/ako-sa-bude-v-roku-2023-u-studentov-alebo-dochodcov-dohodarov-uplatnovat-odvodova

Pre tento účel sú v programe MRP Mzdy a personalistika doplnené nasledovné funkcie:

V agende Výstupy personalistika sú pridané tlačové zostavy pre Oznámenie a čestné vyhlásenie odvodová odpočítateľná položka (OOP).


 

Agenda Registračné listy

Pre zjednodušenie doprihlásenia dôchodkového poistenia u dohôd so zvýhodnením pre, ktoré nevzniklo dôchodkové poistenie je v agende "Registračné listy zoznam" pridaná hromadná funkcia "Generuj k 1.1.2023 doprihlásenie  DP a oznámenie OOP pre zvýhodnené dohody".Použitím tejto funkcie sa zobrazí zoznam dohôd so zvýhodnením, ktoré prechádzajú z roka 2022 do roka 2023. Zvýhodnenie na DP, musí byť zapnuté v pracovnom pomere takto:

V tomto okne, označením v príslušných stĺpcov môžete vybrať, pre ktoré dohody bude vygenerované doprihlásenie na DP a (alebo) oznámenie OOP, s dátumom oznámenia uplatnenia OOP (dátum podpísania hore uvedeného oznámenia).


Ak sú  označené obidva stĺpce tak sa vygeneruje registračný list prihláška na doprihlásenie DP. V tomto RLFO je aj vyplnený údaj pre dátum oznámenia uplatnenia OOP.


Ak je označený iba stĺpec „Prihlásiť OOP“  bude generovaný registračný list zmena, kde je iba oznámený dátum uplatnenia OOP. Tento dátum je tiež možné upraviť podľa potreby.

Výsledkom generovania sú nasledovné RLFO zmena.


Ak bude označený iba stĺpec "Doprihlásiť DP" bude generovaný RLFO Prihláška na dôchodkové poistenie bez dátumu uplatnenia OOP.Následne cez funkciu Výstupy - Sociálne poistené je možné označené RLFO vygenerovať XML a odoslať do Sociálnej poisťovne.