FAQ Podpora otázky a odpovede

Top otázka odpoveď

373
Aktualizácia dát z predchádzajúceho obdobia (Vizuálny systém)

373 - Aktualizácia dát z predchádzajúceho obdobia (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, PODUC, JEDUC
Tagy:
VIZUAL
PODUC
JEDUC
Dátum upravy: 13.12. 2023

Aktualizáciu dát z predchádzajúceho obdobia využijete keď:

 • ste na začiatku roka urobili ročnú uzávierku - prechod z roku 2023 do roku 2024 (Podvojné účtovníctvo, Jednoduché účtovníctvo)
 • následne ste súbežne účtovali aj rok 2024 aj ste doúčtovávali rok 2023
 • po úplnom doúčtovaní roku 2023 je potrebné vytlačiť všetky potrebné výkazy
 • konečné zostatky a zmeny napr. vo faktúrach prenesiete do roku 2024 podľa dole uvedeného postupu
 • aktualizáciu dát je možné spúšťať aj priebežne (viacnásobne)

 

Postup pre vykonanie aktualizácie dát

Aktualizácia dát z predchádzajúceho obdobia je nevratná operácia, pri ktorej dochádza k doplneniu údajov (napr. faktúr) do firmy pre nový rok na základe údajov zaúčtovaných vo firme pre starý rok.

Aktualizáciu dát je možné spustiť len v multiverzii programu a pri firme pre nový rok aj pri firme pre starý rok musí byť zadané prepojenie.

UPOZORNENIE: Pred spustením aktualizácie dát je potrebné odzálohovať dáta (Údržba dát/Zálohovanie) na pevný disk a následne napáliť na CD.

Tiež v menu Nastavenie/Program zaškrtnite okienko Automatické zálohovanie, táto funkcia zabezpečí vytvorenie skrytej zálohy tesne pred spustením aktualizácie dát z predchádzajúceho obdobia.

 

Samotnú aktualizáciu dát z predchádzajúceho obdobia spustíte cez Údržba dát/Údržba dát.../Aktualizácia dát z predchádzajúceho obdobia.

 • V časti Aktualizáciu spustiť v agende kliknutím vyberte agendy, v ktorých požadujete spustiť aktualizáciu údajov.
   
  • Faktúry vydané - program do firmy pre nový rok doplní všetky faktúry aj úhrady faktúr zadané do firmy pre starý rok po vytvorení kópie firmy a spustení ročného prevodu. Ak faktúry poprípade úhrady faktúr boli zaúčtované do denníka, program vo firme pre nový rok doplní aj zaúčtovanie týchto faktúr resp. úhrad faktúr s číslom zápisu ARCH.
    
  • Faktúry prijaté, Ostatné pohľadávky, Ostatné záväzky - pre uvedené agendy platí to isté čo pre Faktúry vydané.
    
  • Účtovný denník - program vo firme pre nový rok zaktualizuje tabuľku Počiatočných hodnôt v účtovnom denníku na základe konečných stavov vo firme pre starý rok.
    
  • Peňažný denník - program vo firme pre nový rok zaktualizuje tabuľku Počiatočných hodnôt v peňažnom denníku na základe konečných stavov vo firme pre starý rok.
    
  • DPH priznaní - program vo firme pre nový rok zaktualizuje tabuľku Priznaní DPH v peňažnom aj účtovnom denníku, na základe priznaní spracovaných vo firme pre starý rok, t.j. doplní do nového roku priznania spracované v starom roku.
   Aktualizáciu priznaní DPH doporučujeme spraviť pred spracovaním prvého priznania DPH za rok 2023.

    
 • V časti Účtovný denník zadajte číslo účtu pre hospodársky výsledok, poprípade analytiku. Príslušné okienka sú prístupné len ak máte zaškrtnuté Účtovný denník. 
   
 • V časti Peňažný denník zaškrtnite okienko Do pohľadávok a záväzkov zahrnúť aj predfaktúry ak do počiatočných stavov pohľadávok a záväzkov požadujete zahrnúť aj predfaktúry. Príslušné okienko je prístupné len ak máte zaškrtnuté Peňažný denník.