FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

538
Ako nastaviť rozhranie MRP K/S a webového rozhrania?

538 - Ako nastaviť rozhranie MRP K/S a webového rozhrania?

Tagy: e-shop
Tagy:
e-shop
Dátum upravy: 13.06. 2018

Výmena dát tzv.komunikáciu medzi internetovou aplikáciou obchodu a účtovným systémom MRP vykonáva rozhranie/ aplikácia nazývaná servis.

Servis je potrebné mať spustený, ak chceme vykonávať výmenu dát ONLINE v prípade, že spojenie nebude nadviazané internetový obchod bude pracovať OFFLINE a pri znovu spojení (keď budete opäť dostupný na interenete) výmena dát vykoná aktualizáciu dát v učtovníctve a naopak.

Pre aktualizáciu produktov a kategórii produktov je potrebné aby servis bol v stave ONLINE.

Pre správnu komunikáciu účtovného systému a internetovým obchodom je potrebné :

Dostupnosť služieb verejná IP je potrebné overiť u vášho poskytovateľa internetových služieb.
Dostupný port je potrebné overiť u správcu siete.

Videopostup nastavenia rozhrania: