FAQ Podpora otázky a odpovede

Top otázka odpoveď

597
Vratný obal (Účtovný systém K/S)

597 - Vratný obal (Účtovný systém K/S)

Tagy: K/S, TOP
Tagy:
K/S
TOP
Dátum upravy: 02.02. 2022

Príklad pre minerálnu vodu a jej vratný obal - plastovú flašu.
  1. V sklade musia byť dve karty. Minerálna voda a plastová flaša.
  2. Keďže vratný obal nepodlieha DPH - Karta plastova flaša ma zadanú sadzbu DPH - MIMO DPH a dôvod priradenia dane - Ostatné nezaraditeľné
  3. V agende obalov je potrebné nadefinovať obal na opakované použitie.
  4. Karta plastová fľaša sa prepojí s obalom.
  5. Karta plastová fľaša sa prepojí prostredníctvom naväzujúcej karty na kartu minerálna voda.