FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

407
Zmena sadzby DPH od 1.1.2011 v programe Maloobchod (Vizuálny systém).

407 - Zmena sadzby DPH od 1.1.2011 v programe Maloobchod (Vizuálny systém).

Tagy: VIZUAL, Maloobchod
Tagy:
VIZUAL
Maloobchod
Dátum upravy: 08.03. 2011

V menu Voľby - Nastavenie - na záložke Účtovníctvo prepíšte sadzbu 19% na 20% a potvďte zmeny tlačítkom OK.