FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

334
Aktualizácia počiatočných hodnôt v roku 2023 na základe konečných stavov z roku 2022 (Sklad multiverzia - Vizuálny systém)

334 - Aktualizácia počiatočných hodnôt v roku 2023 na základe konečných stavov z roku 2022 (Sklad multiverzia - Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, SKLAD
Tagy:
VIZUAL
SKLAD
Dátum upravy: 08.12. 2022

ROK 2022 (starý rok)

Po uzavretí skladu vo firme označenej starým rokom (napr. 2022) vyexportujte konečné stavy cez Skladové karty -> Funkcie -> Počiatočné stavy kariet v sklade - prepojenie období -> Vytvorenie konečných stavov.

 

ROK 2023 (nový rok)

 

Konečné stavy z roku 2022 prenesiete do firmy označenej rokom 2023 (nový rok) nasledovne:

  • Otvorte Skladové karty.
  • Kliknite na Funkcie a vyberte Počiatočné stavy kariet v sklade - prepojenie období.
  • Následne vyberte Úprava počiatočných stavov.

 

  • Kliknite na Načítanie stavov z predchádzajúceho obdobia (1).
  • Po načítaní kliknite na Aktualizácia poč.stavov (2) a vyberte či sa majú aktualizovať všetky karty alebo len označené.