FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

405
Zmena sadzby DPH od 1.1.2011 v programe Reštaurácia (Vizuálny systém).

405 - Zmena sadzby DPH od 1.1.2011 v programe Reštaurácia (Vizuálny systém).

Tagy: VIZUAL, REŠTAURÁCIA
Tagy:
VIZUAL
REŠTAURÁCIA
Dátum upravy: 08.03. 2011

  • Cez menu programu Nastavenie otvoriť záložku Účtovníctvo v časti DPH zmeňte sadzbu z 19 na 20%.     
  • Ceny v jedálnych a nápojových lístkoch majú automaticky zmenenú sadzbu, koncová cena s DPH ostáva zachovaná.     
  • Nezabudnite zmeniť sadzbu DPH aj v nastavení fiškálneho modulu!
    Nastavenie sadzby DPH v MRP SOFIS podľa otázky 406 .