FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

151
Zamestnanci majú nárok na náhradu 60% mzdy pokiaľ zamestnávateľ nemá pre nich prácu. Ako definovať túto náhradu? (Vizuálny systém)

151 - Zamestnanci majú nárok na náhradu 60% mzdy pokiaľ zamestnávateľ nemá pre nich prácu. Ako definovať túto náhradu? (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, MZDY
Tagy:
VIZUAL
MZDY
Dátum upravy: 02.02. 2009

Postupujte nasledovne:

1) V menu postupne vyberte Číselníky - Mzdový číselník - Práca so mzdovým číselníkom, prepnite sa do záložky Dochádzkové položky. Klávesou Ins alebo funkciou v menu Agenda - Pridať pridajte novú položku číselníka, predpokladajme, že položka bude mať číslo 16. Vyplňte názov položky napr. NÁHRADA MZDY 60% - HODINY, zaškrtnite políčko Položka - HODINY a kliknite na OK.

2) Prepnite sa do záložky Príplatky pred zdanením. Klávesou Ins alebo funkciou v menu Agenda - Pridať pridajte novú položku číselníka. Vyplňte názov položky napr. NÁHRADA MZDY 60%, v rozbaľovacom zozname Podtyp položky vyberte hodnotu vzorec. V záložke Definícia vzorca kliknite na tlačítko Vzorec.

3) Do editora vzorca vložte nasledovný text:

begin
    Vysledok := HodnotaPolozky(104) * HodnotaPolozky(16) * 0.6;
end.

V menu vyberte Vzorec - Kontrola syntaxe, ak ste text natypovali správne zobrazí sa správa informujúca o tom, že nadefinovaný vzorec je v poriadku. V menu potom vyberte Vzorec - Zatvoriť. V dialógovom okne pridania príplatku pred zdanením kliknite na OK.

Pri vystavovaní mzdy v záložke Úplné údaje mzdy potom zadajte do položky č.16 počet hodín, za ktoré zamestnancovi prináleží náhrada príjmu vo výške 60%.