FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

226
V tlačovej zostave Rezerva na nevyčerpanú dovolenku je nesprávne uvedená hodnota nákladov na preplatenie zostatku dovolenky.

226 - V tlačovej zostave Rezerva na nevyčerpanú dovolenku je nesprávne uvedená hodnota nákladov na preplatenie zostatku dovolenky.

Tagy: VIZUAL, MZDY
Tagy:
VIZUAL
MZDY
Dátum upravy: 09.02. 2018

Pre výpočet nákladov na preplatenie zostatku dovolenky za rok, resp. náhrad za dovolenku sa použije dovolenkový priemer za posledný štvrťrok príslušného roku. Pre správnu tlač tejto zostavy musia byť splnené nasledovné podmienky:

  1. vypočítaný dovolenkový priemer zamestnancov za 4. štvrťrok daného roku. Výpočet -> Priemery na dovolenku -> Dovolenkové priemery za 4. štvrťrok.
     
  2. nainicializovaná dovolenka zamestnancov pre nový rok. Personalistika -> Čerpanie dovolenky zamestnancov, následne Agenda -> Inicializovať dovolenku.
     
  3. vo výstupoch, pred tlačou samotnej zostavy nastavte v dialógovom okne obdobie na niektorý z mesiacov prvého štvrťroku 2015. Výstupy -> Dochádzka a dovolenka -> Rezerva na nevyčerpanú dovolenku.