FAQ Podpora otázky a odpovede

Otázka a odpoveď

355
Chybové hlásenie pri spustení programu "Data sú uzamknuté iným užívateľom"

355 - Chybové hlásenie pri spustení programu "Data sú uzamknuté iným užívateľom"

Tagy: VIZUAL, PODUC, JEDUC, SKLAD
Tagy:
VIZUAL
PODUC
JEDUC
SKLAD
Dátum upravy: 27.09. 2010


 1. V prípade sieťových verzií ukončite prácu s programom na všetkých staniciach.

 2. Urobte zálohu dát cez Údržbu dát - Zálohovanie.

 3. V menu Údržba dát - tlačítko Údržba dát - spustite funkciu Optimalizovať dáta. V prípade, že problém pretrváva, postupujte podľa ďalších bodov.
 4. Ukončite program a postupujte podľa nasledovných bodov:

  1. V adresári, kde je nainštalovaný program napr. C:\MrpWin\PodUc\
   • zmažte celý adresár s názvom TMP
   • zmažte súbor s koncovkou . NET - PDOXUSRS.NET
   • v prípade, že sa v tomto adresári nachádzajú aj súbory s koncovkou .LCK - súbor PARADOX.LCK a PDOXUSRS.LCK, zmažte aj tieto

  2. v adresári príslušnej firmy DATAXXXX, kde XXXX je poradové číslo firmy (napr. v prípade firmy č. 3 je to adresár DATA0003), zmažte:
  • súbory s koncovkou .LCK - súbor PARADOX.LCK a PDOXUSRS.LCK

  Cestu k uvedeným adresárom nájdete aj v programe cez menu Pomoc - Preskúmať priečinok aplikácie.

 5. Skontrolujte nastavenie BDE.

 6. Skontrolujte nastavenie prístupových práv v OS Windows.

 7. Skontrolujte, či nie je program spustený viackrát na jednom počítači.

 8. Toto chybové hlásenie sa objavuje najmä pri sieťových verziách programu, v tom prípade je potrebné spúšťať program z rovnakého disku s rovnakou cestou, napr. ak je program na servri spúšťaný z X:\PodUc, tak na jednotlivých staniciach musí byť tiež spúšťaný s rovnakou cestou. Postup inštalácie sieťovej verzie nájdete v otázke č. 68.