FAQ Podpora otázky a odpovede

Top otázka odpoveď

550
Sprevádzkovanie fiskálnej tlačiarne / terminálu Fiskal PRO (Vizuálny systém)

550 - Sprevádzkovanie fiskálnej tlačiarne / terminálu Fiskal PRO (Vizuálny systém)

Tagy: VIZUAL, REŠTAURÁCIA, Maloobchod, SKLAD, TOP
Tagy:
VIZUAL
REŠTAURÁCIA
Maloobchod
SKLAD
TOP
Dátum upravy: 01.03. 2019

S fiskálnou tlačiarňou / terminálom je možné komunikovať cez rozhranie RS232(COM), USB portom alebo TCP ethernetovým pripojením. FP disponuje všetkými týmito portami, na prepojenie s počítačom môže byť aktívne len jedno rozhranie, preto doporučujeme skontrolovať jeho nastavenie na tlačiarni pri jej sprevádzkovaní.
 Pripojenie USB: je potrebné mať voľný port USB 2.0 a nainštalovať ovládač v OS Windows (VFI_USB_Driver_Installer_2.1.0.1_B2.msi).


Pripojenie TCP: je potrebné pripojiť zariadenie do ethernetovej siete. Zariadeniu bude pridelená IP adresa, ktorú je potrebné použiť v nastavení MRP programoch.
Ako už bolo v úvode spomenuté zariadenie je možné použiť samostatne ako :
  • Platobný terminál - podpora bezhotovostných platieb prostredníctvom platobných kariet  (ako fiskálnu tlačiareň /  registračnú pokladnicu je možné použiť akýkoľvek modul, ktorý je podporovaný našim sw)
  • Fiskálna tlačiareň a terminál - integrácia fiskálnej tlačiarne a platobného terminálu do jedného zariadenia
Postup nastavenia platobného terminálu v programe MRP Reštaurácia
V menu Nastavenie vyberte Príslušenstvo. V rozbaľovacom zozname POS terminál vyberte Fiskal PRO.

Po kliknutí na tlačítko Ďalšie nastavenia zadajte nastavenie pripojenia terminálu:


Postup nastavenia fiskálnej tlačiarne v programe MRP Reštaurácia

Po kliknutí na tlačítko Ďalšie nastavenia zadajte nastavenie fiskálnej tlačiarne:


Postup nastavenia platobného terminálu v programe MRP Sklad.

Po kliknutí na tlačítko Ďalšie nastavenia zadajte nastavenie pripojenia terminálu:

 
Postup nastavenia fiskálnej tlačiarne v programe MRP Sklad.
V menu Nastavenie vyberte Sklad. V rozbaľovacom zozname Parametre vyberte Fiškálny modul, následne v rozbaľovacom zozname Typ modulu vyberte Fiskal PRO.

Po kliknutí na tlačítko Ďalšie nastavenia zadajte nastavenie fiskálnej tlačiarne:


Postup nastavenia platobného terminálu v programe MRP Maloobchod
V menu Nastavenie vyberte Príslušenstvo. V rozbaľovacom zozname POS terminál vyberte Fiskal PRO.

Po kliknutí na tlačítko Ďalšie nastavenia zadajte nastavenie pripojenia terminálu:

Postup nastavenia fiskálnej tlačiarne v programe MRP Maloobchod.
V menu Nastavenie vyberte Tlačiarne. V rozbaľovacom zozname Parametre vyberte Fiškálny modul, následne v rozbaľovacom zozname Typ modulu vyberte Fiskal PRO.

Po kliknutí na tlačítko Ďalšie nastavenia zadajte nastavenie fiskálnej tlačiarne: